ЗА депозитна система
в България

„Възвръщаем депозит“ е допълнителна сума, която потребителите заплащат при покупката на даден продукт, и която могат да получат обратно, когато върнат опаковката или продукта в приемен пункт – обикновено във всеки магазин.

В основата на системата стои икономическият стимул за потребителите да връщат празните опаковки, за да се гарантира, че те ще бъдат използвани отново или рециклирани. Над 50 страни по цял свят вече са въвели подобни системи, които показват отлични резултати с над 80% върнати опаковки.

Искаме България да върви към кръгова икономика с нулеви отпадъци, в която се запазва стойността на материалите чрез многократната им употреба или рециклиране, като се гарантира, че отпадъците не се изхвърлят в околната среда. Възвръщаемият депозит е доказано най-ефективният и устойчив начин да постигнем това.

Вярваме, че възвръщаемият депозит трябва да се превърне в стандарт за отрасъла на напитките, където ще изведе на преден план многократната употреба чрез използване на оборотни опаковки, които се измиват и пълнят отново. 

Възвръщаемият депозит трябва също да навлезне и в други отрасли като транспорта, опаковането на пратки и други форми на опаковане.

Призив за действие

Призоваваме българските институции и компетентни органи да запазят стойността на материалите в икономиката и да намалят тяхното попадане в околната среда чрез следните мерки:

 1. Бързо въвеждане депозитна система за опаковките за напитки от стъкло, метал и пластмаса.
 2. Определяне на задължителна национална квота за опаковки за напитки, които се пълнят и използват многократно, от най-малко 50% до 2030 г.
 3. Разширяване на системите за възвръщаем депозит за чаши и кутии за храна за многократна употреба – например по време на събития и фестивали, както и в ресторанти и кафетерии.

Подкрепете бързото въвеждане на депозитна система в България.


До момента са ни подкрепили: 5260 човека.

Защо ни е депозитна система?

 1. С помощта на възвръщаемия депозит се постигат най-високите нива на разделно събиране – около 90% в Европа.
 2. Възвръщаемият депозит е един от най-ефективните инструменти за предотвратяване на замърсяването на океаните и околната среда с пластмаса. Възвръщаемият депозит може да ограничи броя на контейнерите за напитки, които попадат в морето с до 40%. 
 3. Възвръщаемият депозит върху изделията за еднократна употреба е стъпка към повече многократно пълнене и употреба, което е за предпочитане пред рециклирането. Улесняващ фактор е, че обикновено една и съща инфраструктура върши работа за събирането и на еднократните, и на многократните опаковки.
 4. Възвръщаемият депозит води до нетни спестявания за общините, без да предполага допълнителни разходи от страна на публичните институции.
 5. Възвръщаемият депозит е единственият начин до 2029 г. да се постигне целта за 90% разделно събиране на пластмасови бутилки за напитки, заложена в Директивата за пластмасите за еднократна употреба, а също така ще спомогне и за постигането на целите за рециклиране и предотвратяване на изхвърлянето в депа.
 6. Депозитните системи се подкрепят от най-големите обединения на производителите на бутилирани напитки в Европа, както и от много компании в сектора на бързооборотните потребителски стоки.
 7. Възвръщаемият депозит върху изделия за многократна употреба помага на гражданите да осъзнаят последиците от действия си.
 8. Обществената подкрепа за възвръщаемия депозит е над 80%. В България 71% одобряват депозитна система, а 85% биха връщали празния амбалаж срещу връщане на депозита.
 9. Когато са правилно внедрени, схемите за оборотни опаковки с възвръщаем депозит отделят с 50% по-малко въглеродни емисии от схемите за опаковки за еднократна употреба с възвръщаем депозит.
 10. Депозитните системи създават местни работни места и подкрепят развитието на местната икономика.
 11. Депозитните системи насърчават екодизайна за по-качествено рециклиране.
 12. Възвръщаемият депозит осигурява материал за рециклиране, който е по-качествен и има много по-висока пазарна цена.
 13. Възвръщаемият депозит е най-добрата система, която дава възможност бутилките да се рециклират отново в бутилки.
 14. Системите за възвръщаем депозит могат да се самофинансират, без значение дали е избрана ръчна или автоматична система.
 15. Системите с възвръщаем депозит са образцов начин за прилагане на принципите за разширена отговорност на производителя и модел за кръгова икономика.