Можете да направите дарение за конкретна кауза или кампания, или общо в подкрепа на дейностите на За Земята като го изпратите на банковата ни сметка. Посочите основание за трансфера и ваш телефон или мейл за връзка.

Данни на Екологично сдружение За Земята:

Име: Екологично сдружение За Земята
Адрес: ПК 975, София 1000
Град / Държава: София, България

Прокредит банк
София-1000, бул.Дондуков 53
BIC:PRCBBGSF
IBAN:BG66PRCB92301045387315