На тема: “Рециклаторите”: кои са хората, които събират и предават вторични суровини на пунктовете за рециклиране?

Продължителност: 24 април – 31 май 2017
Водещи: Десислава Стоянова (Екологично сдружение “За Земята”) гл. ас. д-р Велислава Петрова (СУ, Катедра История и теория на културата); Неда Соколовска (документален театър Vox Populi)
Търсим: 10 студенти
Стажът ще бъде платен като продължителността му ще бъде 80 ч в рамките на месеците април-май.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 10 АПРИЛ, моля изпратете кратко представяне и мотивация на мейл: desislavazazemiataorg; и velislava.petrovagmailcom. Ще получите потвърждение на 10 април. Теренната работа ще стартира веднага след това.

Какво представлява изследването?
Стажът е част от инициативата “Невидими ръце” на Екологично сдружение За Земята съвместно със Студио за документален театър VOX POPULI и катедра История и теория на културата, която цели отваряне на обществен дебат по въпроса, свързан с т.нар. “клошари”, или хората, които осъществяват действителното разделно събиране в България.

Целта на изследването е да направим анализ на съществуващото състояние, роля и мащаб на неформалния сектор в икономиката на управлението на отпадъци и суровини, както и на пречките пред интеграцията.

Инициативата “Невидими ръце” цели да постави дълго пренебрегваната тема за т.нар. «клошари» в светлината на общественото внимание.

В рамките на “Невидими ръце”, съвместно с екип на VOX POPULI ще се проведе теренно проучване и привличане на сътрудници (хора, които се препитават от улично рециклиране).

Крайният продукт ще включва обработен документален материал и конкретни случаи от реалността, които да бъдат включени в анализите, и провеждане на публично представяне, пърформанс-акция през септември 2017.

Въпросите, на които трябва да си отговорим са както качествени, така и количествени, например: 
Колко рециклират клошарите и колко – системата на цветните контейнери?
Колко хора издържа този сектор?
Колко пари изкарва на ден средно човек?
Профил на различните типове хора, които събират и предават вторични суровини, как се самоопределят?
Какъв е пътят, който изминават хората?
Какви са мобилните средства, които използват?
И други.

Кои сме ние:
Екологично сдружение “За Земята” е нестопанска организация, която от над 20 години работи по различни екологични и социални въпроси, част от които е и темата Отпадъци като в последните години промотира концепцията за нулеви отпадъци и е част от международната мрежа Zero Waste Europe. За повече информация, може да следите Фйсбук страниците на За Земята и Нулеви отпадъци
VOX POPULI създава и продуцира вербатим театрални спектакли, базирни на интервюта и антропологични проучвания, които екипът самостоятелно провежда в началото на всеки свой проект.
ФБ Opens external link in new windowVox populi

Инициативата “Невидими ръце” се осъществява от За Земята в рамките на проекта „Училища за устойчиво развитие и активизъм“ на За Земята и Приятели на Земята Европа и има за цел да насърчи неформални методи за екологично образование. 
Екологично сдружение “За Земята” и “Приятели на Земята – Европа” са благодарни за осъществената финансова подкрепа от страна на Европейския съюз (ЕС). Съдържанието на това събитие и придружаващите го материали са изцяло отговорност на “За Земята” и не следва да се разглеждат като отразяващи позицията на ЕС.


by