Форум „Невидими ръце“ – презентации и снимки

На форума “Невидими ръце – печелившо управление на отпадъците за всички“ в Дома на Европа на 14 юни говорихме за ролята на неформалния сектор, т.нар. ‘събирачи’ при събирането на рециклируеми отпадъци.

Презентациите, представени по време на събитието:

Initiates file downloadУправление на отпадъците в България – ново законодателство на ЕС и цели, постигнати резултати – Антон Пейчев, Opens external link in new windowМинистерство на околната среда и водите

Opens external link in new windowWaste.sofia.bg: Пътеводител за разделно събиране на отпадъците от домакинствата – Елица Панайотова, Зелена София / Столична община

Initiates file downloadКои са невидимите ръце и как работят? – Боян Захариев, Opens external link in new windowИнститут Отворено общество – София

Initiates file downloadHow Roma communities work, how to communicate and work with Roma in bridging the informal and formal sector – Sonja Barbul, Minority Rights Centre, Serbia

Initiates file downloadInequalities in the recycling sector in Romania – Flaviu Petean, Local Development Group in Cluj, Romania

Initiates file downloadInformal waste collectors and traceability – Arijan Toska, Opens external link in new windowMDC TI Net

Initiates file downloadCooperation with informal recycling enterprises – A European opportunity for Bulgaria– Dr. Anne Scheinberg, Opens external link in new windowSpringloop Cooperative

Всички презентации в архив можете да свалите от тук: https://frama.link/5fLcjWK_

Снимки от основните моменти в събитието вижте тук:
Opens external link in new windowhttps://frama.link/nyxjQKwt

Продължаваме да работим по темата – следващите стъпки включват правен
анализ на пречките и възможностите по отношение на неформалните
събирачи, сътрудничество с Opens external link in new windowХрана, не война/Солидарната кунхя-София и All Together in Dignity, срещи с доброволци и събирачи, а наесен предстои следващият
форум от поредицата.

Оставаме отворени за въпроси, предложения и идеи за сътрудничество.
Контакт: Евгения Ташева e.tasheva [at] zazemiata [.] org

, ,

Съдът даде ход на делото срещу Столична община за мръсния въздух

Първото заседание ще бъде на 12-ти юли

Софийски градски съд най-после даде ход на делото срещу Столична община, заведено от „Opens external link in new windowГрупа за чист въздух“, част от която е и За Земята. Датата на първото заседание ще бъде на  12.07.2018г. от 10.30 часа в Софийски градски съд (Съдебната палата).

Това се случва след една година опити на „Opens external link in new windowГрупа за чист въздух“ и след като трима съдии дадоха отвод.
На първото заседание се очаква да се установи какъв е кръгът на увредените лица, съответно – кой ще може да се присъедини към делото като част от колектива, с какви доказателства ще се доказва принадлежност към колектива, както и как ще бъде уведомен колектива за възможността за включване по делото. Съдът иска да изслуша становищата на двете страни по делото преди да се произнесе с решение. Твърдението на „Група за чист въздух“ е, че са увредени всички граждани, които живеят, работят или учат на територията на София. Всеки софийски гражданин диша този въздух и страда от замърсяването.
От този момент нататък към колективния иск имат право да се присъединят всички засегнати, като доказването „Група за чист въздух“  настоява да става с документ за постоянен/настоящ адрес или за месторабота/място на обучение. Според членовете на групата не бива да се допуска в рамките на този процес да се налага доказване на конкретни увреждания на членовете на колектива. Достатъчно е това да се предполага, след като те живеят, учат или работят в замърсената среда.

„Много се радвам, че делото стартира след една година ходене по мъките. Вярваме в българското правосъдие и се надяваме да се разбере истината за замърсяването в София, за да може да гарантираме здравословна среда поне за децата си“, споделя адв. Димо Господинов.

Също така, „Група за чист въздух“ се нуждае от подкрепа и започва кампания в близките дни за набиране на средства, с които да се покрият първоначалните разноски за водене на делото. Необходими са такива за плащане на депозитите за експертизи, които трябва да се извършат, за да се преценят в детайл климатични, екологични, технически, градоустройствени и други аспекти на делото. Това ще струва около 15 хил. лв., които трябва да се внесат предварително. Важно е гражданите да знаят, че адвокатите от „Група за чист въздух“ работят безплатно за каузата и тези средства не са за адвокатски разноски.

Допълнителна информация:
Колективните искове срещу Столичната община бяха заведени на 29 май 2017 г. от няколко неправителствени организации и адвокати, обединени в „Opens external link in new windowГрупа за чист въздух„. Те са подписани от „Opens external link in new windowСпаси София„, „За Земята – Достъп до правосъдие“, Opens external link in new windowАсоциация „Диабет тип 2“ и „Opens external link in new windowЦентър за независим живот“,  и от адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов.

Исканията на „Група за чист въздух“ са:

– да се установи бездействието на Столична Община в периода 2015-2017-та година, което е довело до замърсяване и евентуално е увредило здравето на граждани; Да се преустанови противоправното бездействие;

– Да се предприемат мерки за компенсиране на увредения колективен интерес (тук са всякакви мерки, които СО може да предприеме, за да подобри околната среда в София).