,

Заедно с граждани обжалвахме новата програма за качество на въздуха на София

Днес, 31.05.2021 г. от За Земята заедно с група граждани подадохме жалба до съда срещу новата програма за качество на въздуха на София. Тя и планът за действие към нея не гарантират, че мерките и заложеният бюджет ще доведат до постигане на законовите норми за въздуха, амбициозно обещано от Столична община за 2024 г., и така на гражданите ни е нарушено правото на чист въздух.

Сред жалбоподателите е мъж на средна възраст, страдащ от остра астма, семейство с две малки деца, живеещи близо до булевард с тежък трафик и жена, занимаваща се с бягане. Всички те в ежедневието си правят постъпки, които да ограничат излагането им на мръсен въздух и негативните последици от това. Припомняме, че София последните десет години не покрива нормите за качество на въздуха за фини прахови частици.

Сред основанията за жалбата ни са, че много мерки не са разписани достатъчно ясно в плана за действие към програмата, както и не е видно с колко ще се намалят емисиите от тях. Освен това за повечето мерки липсват ясни показатели за изпълнение, обвързани с постигането на ефект – намаляване на емисиите и оттам на замърсяването. Тези пороци поставят под въпрос дали програмата ще изпълни основната си цел – да осигури постигането на нормите в най-кратък срок, което е нарушение на европейското и българското законодателства според жалбоподателите.

Когато се изготвят програмите, следва да се внимава с харченето на обществения ресурс за мерки със съмнителен ефект. Няма нужда от стотици мерки и милиарди изхарчени за тях. За нас е важно да има по-малко мерки, но те да са ясни, фокусирани, с висок и предвидим ефект и с осигурен бюджет. Съчетани с добра организация, отчетност и добра комуникация, те могат да доведат до бързо и ефективно постигане на резултати. Столичани очакват това повече от десет години. Това е и пътят бързо да постигнем нормите за качеството на въздуха, и да намалим хилядите жертви от мръсния въздух. За съжаление Столична община не успя и този път да приеме програма, която да гарантира това.

Припомняме, че съдилищата  в България досега отказват да признаят правото на гражданите и организациите да се обръщат към съда по въпросите за качеството на въздуха, обжалвайки програмите на общините, с аргумент, че това не засяга правата им. Тази практика е в нарушение на европейското право и не кореспондира с практиката на Европейския съд. Затова и срещу България започна нова наказателна процедура от страна на Европейската комисия.

Дни на климата и климатичното образование

В тях ще представим играта с карти “Климатични герои”, образователният курс по проекта ни КлимАлт и ще дискутираме как работим заедно за климата.
Всички, които имат интерес по темата, са добре дошли. Вярваме, че като съвременни хора трябва да повишим познанията си за климата, независимо дали сме на 3 или 103 години. Защото борбата с промяната на климата е една от основните теми на нашето време. Тема, от която зависи как човечеството ще продължи да съществува на Земята — сред бури и постоянно повишаване на морското равнище или ще успее да овладее тези процеси.
Вижте програмата по дни ⬇️
✅2 юни, 18:30 ч. – 20:00 ч., Facebook Live на страницата на „За Земята“, не е нужна регистрация.
Представяне на образователните материали и климатична игра, разработени по Еразъм+. Дискусия за мястото на игрите в образователната система.
❗️Събитието е подходящо за младежи и граждани с интерес към темите устойчиво развитие, климатични промени и образование.
🌍Презентатори: Радостина Славкова, координатор “Енергия и климат” в За Земята и Николай Петков, координатор проект КлимАлт
Модератор: Виолета Керемидчиева, За Земята
✅3 юни, 18:30 ч.- 20:00 ч.,
❗️само в Zoom, необходима е регистрация за достъп:
🌍Среща между настоящите и “пилотните” участници и преподаватели в курса КлимАлт – нетуъркинг и търсене на общи интереси, запознаване и обратна връзка по новата ни игра “Климатични герои” и бъдещето на Клималт платформата.
➡️Линк за регистрация.
✅4 юни, 16:00 ч. – 17:30 ч.,
❗️Zoom:
🌍Представяне на КлимАлт – образователни материали за климата пред учители и обучители. Разговор за образованието за климата в училище – впечатления, потребности, предложения.
➡️Линк за регистрация.
🌍Презентатори: Радостина Славкова, координатор “Енергия и климат” в За Земята и Николай Петков, координатор проект КлимАлт
Модератор: Светослав Стойков, преподавател в Основно прогресивно училище 1 в София
Панелисти:
🦉 Ава Чикуртева – преподавател и инициатор на първия учебен предмет “Климатични промени” в Частно училище Дружба – София), докторант в БАН, занимаващ се с темата “Информационни технологии в образованието”
🦉Мирна Матов – част от Детски научен център Музейко, автор в Климатека, докторант по Метеорология в Софийския университет
🙏🏻Климатека са наш медиен партньор, чрез чиито канали множество хора успяват да се докоснат до нашия курс КлимАлт и да задълбочат познанията си относно климатичната криза и как може да й се противодейства.
,

Снимките от ТЕЦ „Брикел“ донесоха поредица от актове, но не и край на замърсяването

ТЕЦ „Брикел“ е изгорила близо 400 000 тона незаконно гориво — биомаса, в рамките на 2020 г. и е извършвала това нарушение регулярно. Освен това съоръженията на централата са „силно амортизирани“, честите аварии налагат разпалване с мазут всяка седмица, а самите котли имат пробиви, което е причина за изпускане на вредни вещества през покрива, прозорците, газоходите и други „отвори“. Тези фрапантни нарушения констатира Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора през последните седмици. Те само потвърждават очевидните причини за честите обгазявания на град Гълъбово, за които местните жители непрекъснато сигнализират.„В същото време, видно от начина на експлоатация, не се очертава тенденция дружеството да предприеме мерки и да извърши инвестиции за привеждането на инсталацията в съответствие и изпълнение на всички условия от Комплексното разрешително”, посочват още от инспекцията в писмо до „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ в отговор на сигнал за продължаващите нарушения.Само от началото на 2021 г. РИОСВ – Стара Загора е установила пет нарушения на разрешителното за работа на ТЕЦ „Брикел“. Активните проверки от страна на контролния орган идват в резултат на поредица от снимки от жители на град Гълъбово, публикувани и споделени от хиляди потребители във Фейсбук през последните месеци, запечатали различни моменти, в които от ТЕЦ „Брикел“ излизат облаци черен дим. Към момента, в който информацията за доказани нарушения става публична, притеснени местни жители продължават да споделят снимки от последните няколко дни, от които ясно личи, че проблемите не са решени.

„На практика контролните органи признават, че ТЕЦ „Брикел“ е в непрекъснато нарушение на правилата за опазване на околната среда, но санкциите, които са им налагани до момента, нямат ефекта да ги накарат да спазват законодателството. Същевременно въглищната централа по всякакъв начин се опитва да продължава да работи, но не като търси начини да се модернизира, а като изгаря по-евтини за дружеството горива и после се опитва да узаконява тези действия“, коментира Меглена Антонова, ръководител на кампаниите в „Грийнпийс“ – България.

Плачевното техническо състояние на ТЕЦ „Брикел“, свързвана с консултанта Христо Ковачки, е видимо с просто око и е очевидна причина за замърсяването на град Гълъбово Този факт е болезнено ясен на жителите на региона, а и е отдавна известен на и на българските,  и на европейските институции. Неколкократно „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ са подавали сигнали към РИОСВ — основно право на всеки гражданин, което лесно може да се упражни с обаждане на Зеления телефон или писмено. Активността на гражданите показва, че действията на отговорните институции са наложителни, а бездействието им няма да остане незабелязано. Санкциите, наложени на ТЕЦ „Брикел“, са доказателство за това. Ето защо призоваваме всеки, който забележи подобни нарушения, да сигнализира навременно отговорната институция.

Огромният проблем обаче остава — не се вижда ясна перспектива за изграждане на чисти и надеждни източници на централно отопление. Опитът да се заменят големи мощности на въглищата с отпадъци, нефтошисти (вид нискокачествени въглища, още по-ниско калорични от лигнитните) или големи количества биомаса е огромна стъпка в грешната посока, още повече от оператор, който непрекъснато демонстрира арогантно неуважение към закона. Употребата на близо 400 000 тона незаконно гориво е едната част от проблема. Ако това количество биомаса от слама, както уточняват от РИОСВ, е доставено с камиони, то за целта са направени повече от 17 000 курса, при среден товарен капацитет от 23 тона на камион. За илюстрация, според най-скорошните налични данни на отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието, през 2018 г. в България са произведени общо 83 хил. тона слама от житни култури. [2] Тези данни повдигат само още въпроси: повишил ли се е добивът на слама четири пъти за последните три години; от какви други източници си набавя биомаса ТЕЦ „Брикел“; какъв вид биомаса се изгаря, освен слама от житни култури? Между другото, операторът не предлага отговори на тези въпроси и в заявлението, с което официално иска да узакони горенето на биомаса в инсталацията си.

Проблемът е много остър в по-малки населени места като Гълъбово, но и в по-големи — като Перник, където хората живеят, изправени пред невъзможния избор между евтино парно и въглища. Предишни и настоящи управляващи в България все още вървят срещу течението на световните технологични тенденции и имат нужда спешно да се пренасочат към подпомагане на иновативни решения и изграждане на възобновяеми енергийни източници без изгаряне. Възможностите, които Планът за възстановяване предлага на европейските държави, например, на този етап остават неизползвани от страната ни — в плана за възстановяване и устойчивост на България няма и дума за обновяване на централното отопление. Ще продължаваме да настояваме пред институциите, вместо да продължават да издават разрешителни, следва да изискват от доставчиците на топлинна енергия да се модернизират и да спазват най-високите изисквания за опазване на живота и здравето на хората.

Какви са алтернативите?

Българските общини се нуждаят от спешна подкрепа в намирането на алтернативи и модернизация на системите за отопление и топла вода на територията си, така че да не бъдат зависими от изгарянето на изкопаеми горива, отпадъци или дървесина в отоплителни централи или в домовете.

Енергийният сектор в момента преживява забележителна революция, но няма как да очакваме да измислим едно решение, което да разреши дълбоките проблеми на предишната система. Вместо това е необходимо да вземем в ръцете си широк спектър от решения, които ще помогнат не само на Гълъбово, но и на други градове в България. Оптимизиране на ефективността както на производството, така и на консумацията на топлинна енергия, разнообразяване на производителите — освен топлофикация, други по-малки участници също могат да се включат в тази енергийна система и това включва самите потребители. Внедряване на електричеството в отоплението, но с много по-висок процент на ефективност, също е важен елемент от решението, тъй като чистите технологии за производство на електричество без горене вече са налични и достъпни, а те се допълват от възможностите за съхранение на топлинната енергия за по-дълги периоди от време.


Бележки
[1] Отговорът на РИОСВ и извадка от акт на РИОСВ – Стара Загора за количеството изгорена биомаса по месеци можете да намерите тук.
[2] Статистика и анализи на МЗХГ: https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ Резултати на Агростатистика от 2018 г.: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/12/04/agrostatistical_results2018.pdf

Депозитна системаReloop
, ,

Покана: 3 юни, 14ч Уебинар „Депозитните системи в Европа: Опитът на Финландия и Литва”

Каним ви да участвате в уебинар на тема „Депозитните системи в Европа: Опитът на Финландия и Литва” на 3 юни 2021 г. от 14 до 16 ч. Събитието е част от поредицата „Депозитните системи в Европа” на тема системите за възвръщаем депозит за опаковки за напитки, първото от които се състоя в края на февруари. В това издание ще разгледаме по-задълбочено две вече утвърдени депозитни системи. За целта сме поканили за лектори представители на организациите, управляващи депозитните системи във Финландия и Литва. По време на уебинара ще имате възможност да зададете своите въпроси към тях, както и да споделите вижданията си в последващата дискусия.

За участие в събитието е необходимо да се регистрирате на този линк.
След регистрация ще получите информация за включване в уебинара. Събитието ще се проведе в платформата Zoom и ще има осигурен симултанен превод от английски език.

Програма на уебинар „Депозитните системи в Европа: Опитът на Финландия и Литва” на 3 юни 2021 г., 14- 16 ч.
14:00 Откриване и презентация „Защо България има нужда от депозитна система?“
14:10 Представяне на депозитната система във Финландия
14:40 Въпроси и отговори
14:50 Представяне на депозитната система в Литва
15:20 Въпроси и отговори
15:30 Обща дискусия
15:55 Закриване

Покани за събитието са изпратени на представители на бизнеси в сферата на производство, пакетиране, разпространение и продажба на храни и напитки, бизнес асоциации, организации за оползотворяване и рециклиране на отпадъци, общини, министерства, научни и образователни среди и други заинтересовани страни. Бихме се радвали, ако разпространите тази покана до ваши потенциално заинтересовани контакти.

Вашето участие в събитието е важно, за да се чуят различните гледни точки относно възможностите пред България за подобряване на управлението на отпадъци и по-чиста околна среда.

Повече информация и полезни факти за депозитната система можете да намерите тук.

Лице за контакт за въпроси и допълнителни уточнения: Елеонора Йосифова – eleonora@zazemiata.org.

Можете да свалите поканата за събитието и да я разпространите сред заинтересовани страни.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Представяне на лекторите:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
summer camp generic"Summer Camp 2006" by Shawn Hogendorf Photography is licensed under CC BY 2.0

Покана за проекто-предложение в община Трявна

На вниманието на: Организации, действащи на територията на община Трявна

Покана за проекто-предложение по проект: “Climate action by European citizens delivers for development” за дейности в Североизточна България

Във връзка с изявен интерес от страна на граждани от района на община Трявна за организиране на летни фестивали с екологична насоченост и вземайки предвид епидемиологичната обстановка в страната и заложените в проекта срокове и цели, сдружение За Земята обявява конкурс за организирането на 2 летни лагера с работилници по устойчив начин на живот и потребление.

1. Описание на програмата и проекта

Проектът се осъществява по програма Raising public awareness of development issues and promoting development education in European Union (DEAR) с финансиране от ЕС по бюджетна линия: BGUE 21.020801and 21.020802 Reference:EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi с номер на проект CSO-LA/2O201415-561.
Проектът „Европейските граждани действат в полза на климата и развитието“ (Climate action by European citizens delivers for development) се изпълнява от над 20 партньори в минимум 13 страни с водещ партньор Oxfam-Novib. Проектът цели да повиши разбирането, съпричастността и предприемането на активни действия от гражданите на Европейския съюз за решаване на взаимосвързаните въпроси на климатичните промени, развитието и равенството между половете, в съответствие с Програма 2030, с особено внимание към младите хора и гражданските организации.

2. Цели и бюджет

Проектопредложението трябва да е насочено към млади хора (14 – 35 г) и широка публика и да разшири разбирането на връзката между промените в климата и потребителското поведение към устойчив начин на живот

3. Дейности

Допустимите дейности, които могат да се включат в проектопредложението за изпълнение, са:

  • Минимум 1 летен двудневен лагер с практически работилници с максимален бюджет 2200 Евро и минимален брой участници 20 младежи. За първата проектна година (виж т.6 по-долу) трябва да се организира 1 лагер.

Общата максимална сума на всички дейности по бюджет не може да надхвърли 4400 Евро на кандидат. Не се изисква съ-финансиране.

4. Изисквания към кандидата

(Вижте повече в Анекс 2)
Кандидатът следва да бъде:
◦ юридическо лице с нестопанска цел, което е действащо към момента на кандидатстване
◦ гражданска организация или сдружение, или местни власти или сдружения на местни власти, създадени в съответствие с действащото законодателство в страната, и
◦ установен в държава – членка на Европейския съюз, и
◦ да не е бенефициент на безвъзмездна помощ (нито водещ, нито партньор, нито свързано лице) в рамките на настоящата покана за представяне на предложения
◦ Да изпълнява дейностите си на територията на община Трявна

5. Място на изпълнение

Община Трявна

6. Срокове и продължителност

Срок за подаване на проектопредложение и бюджет: 01.06.2021
Одобрение и сключване на договор: 15.06.2021
Дейностите по проекта трябва да се вместват в периода 15.06.2021 – 30.06.2023. Поради изискването на донора за одобрение на бюджета за всяка година, този период се разделя автоматично на 3 периода за изпълнение, които започват след одобрение на донора на отчета от предишния и план и бюджет за следващата проектна година, както следва:
• 1ва проектна година 15.06.2021 – 15.07.2021 в който може да се осъществи 1 лагер
• 2ра проектна година с период от 01.10.2021 – 31.06.2022
• 3та проектна година с период от 01.10.2022 – 31.06.2023

7. Плащания

Плащанията ще са на годишна база на 2 транша – авансово и балансово, съгласно договора. Финалното плащане ще се преведе при одобрението на отчетите от донора.

8. Как да кандидатствате

Като подадете в електронен вариант кратко описание на предложените дейности на английски или български език в приложения формуляр за проектопредложение (Анекс 3), придружени от попълнен бюджет във формуляра за бюджет (Анекс 4), в сроковете, посочени по-горе.
Лице за контакт: Тодор Славов, todor [at] zazemiata [dot] org

9. Принципи за оценка на предложенията

(Вижте повече в Анекс 1)
Водещият партньор ще провери съответствието на кандидата и проектопредложението по следните критерии:
• доказан опит с осъществяване на търсените в настоящата покана резултати,
• видимо оперативно присъствие в целевите региони / области / държава,
• юридически статут – регистриран като НПО или местен орган,
• стратегическо съгласие с действията на консорциума,
• спазване на човешките права, правата на жените и децата, защита, недискриминация и антикорупционни стандарти,
• неквалифицирани одиторски изявления,
• скромна структура на плащанията на законните представители.

Предложенията на трети страни, които са съвместими с логическата рамка и бюджета на Проекта, ще бъдат оценени за определяне на точния размер на финансовата подкрепа и ще бъдат оценени от партньора по следните критерии:
• Работен план и методология (40%),
• Устойчивост на действието и на НПО (10%),
• Квалификация на предложения екип (10%),
• Предложено финансово управление (15%),
• Финансова оферта (15%),
• Системи за управление на качеството (5%),
• Добавена стойност на партньора към консорциума (5%).
Само предложения, които допринасят за резултатите от Действието, са допустими за избор. След избора партньорът и третата страна ще подпишат договор.

10. Легитимност на разходите

(Вижте повече в Анекс 5)
Следните разходи не могат да бъдат покривани по този договор:
• разходите, които не са направени през периода на проекта (15.06.2021 – 31.06.2023),
• разходите, които не са посочени в бюджета на партньорската организация за проекта, който е приложение към Споразумението,
• разходите, които надвишават максималното отклонение на бюджетен ред съгласно стандартите на договора за FSTP,
• разходите, които не са били необходими за изпълнението на дейностите, възложени на партньорската организация и следователно не са в съответствие с целта на проекта;
• разходите, които не могат да бъдат идентифицирани и проверими, което означава, че те не са записани правилно в счетоводната система на партньорската организация и не са подкрепени и обосновани от правилните оригинални подкрепящи документи, като договори за персонал, касови бележки, бордни карти, фактури, разписания и др.
• разходите, които не отговарят на изискванията на данъчното и социалното законодателство.
• разходите, които не са били разумни (справедлива пазарна цена), оправдани и не отговарят на изискванията за добро финансово управление, включително процедури за възлагане и спазване.
• разходите, които са направени при неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки или не са предоставени подкрепящи документи.

11. Отчитане

(Вижте повече в Анекс 6 и Анекс 7)
Описателен и финансов отчет се предават най-късно 20 календарни дни от края на проектната година, но не по-късно от 30 юли на съответната година.

12. Списък с приложения

Annex 1: Sub-grant Proposal Review Template
Annex 2: The minimum selection criteria for the financial support to Organizations
Annex 3: Application form
Annex 4: Budget template
Annex 5: Important sections in the Contractual Framework
Annex 6: Ledger report (таблица за финансов отчет – примерна)
Annex 7: Monitoring report (форма за разказвателен отчет)