Сдружение ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.

ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Сдружението е член на международните организации Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа CEE Bankwatch Network, Приятели на Земята: Friends of the Earth Europe и Friends of the Earth InternationalGAIA (Глобално обединение срещу инсинераторите) и SEEEN (Екологични НПО за Южна и Източна Европа) и е асоцииран член на European Environmental Bureau.

Цели:

  • Да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда;
  • Да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата;
  • Да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.

Дейност

Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда. Повече за различните направления, в които работим, можеш да прочетеш тук.