Сдружение ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.

ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Сдружението е член на международните организации:

Цели:

  • Да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда;
  • Да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата;
  • Да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.

Дейност

Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда.

Млади За Земята е младежката група към сдружението. Това са местни еко-активисти, обединени на международно ниво в мрежата Young Friends of the Earth Europе.

Повече за различните теми, по които работим, можеш да прочетеш тук.

За Земята е партньор по проект „RegENERate“ по програма LIFE на ЕС, за повече информация прочети тук.

За Земята е партньор по проект „TogetherFor1.5“ по програма LIFE на ЕС, за повече информация прочети тук.