Подписка срещу построяването на планираният завод за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София

​До:
Министър-председателя​,​

Министър на околна среда и водите​,​

Кмет на Столична община

Аз като гражданин на Република България, искам тя да бъде страна с по-малко отпадъци и без инсталации за горене, с чисти и ефективни градове, в които ресурсите се използват адекватно.

Планираният завод за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София ще влоши качеството на въздуха, ще компрометира и без това слабо ефективната система за разделно събиране на отпадъците, ще мотивира горенето на вносен боклук и ще бъде препятствие пред града да бъде зелена европейска столица. Инсинераторът обрича града ни да бъде зависим от изгарянето на отпадъци за 30 години напред.

Аз се подписвам за:

Отказване от проекта за инсталация за горене на RDF отпадък в София;

Инвестиране на средствата от проекта в ефективна и удобна система за разделно събиране на всички видове отпадъци;

Целенасочена държавна политика към кръгова икономика и нулеви отпадъци;

Провеждане на дългосрочни информационни и обучителни кампании, насочени към цялото население;

Законодателни промени за ограничаване на отпадъка при източника;

Прекратяване на инвестиционни предложения за инсталации за изгаряне на RDF гориво в цялата страна, преди да се постигнат целите на Европейския съюз за по-горните нива в йерархията за управление на отпадъци - предотвратяване, намаляване, повторна употреба, рециклиране, компостиране;

Прозрачност в управлението на отпадъците.

Вярваме, че ще вземете правилни решения и настояваме за своевременна реакция.

%%вашият подпис%%

1,488 подписи = 15% на целта
0
10,000

Писмо срещу инсталацията за изгаряне на отпадъци в София

До:

Министър-председателя

Министър на околна среда и водите

Кмет на Столична община

Аз като гражданин на Република България, искам тя да бъде страна с по-малко отпадъци и без инсталации за горене, с чисти и ефективни градове, в които ресурсите се използват адекватно, с мисъл за бъдещето.

Планираният завод за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София ще влоши качеството на въздуха, ще компрометира и без това слабо ефективната система за разделно събиране на отпадъците, ще мотивира горенето на вносен боклук и ще бъде препятствие пред града да бъде зелена европейска столица. Инсинераторът обрича града ни да бъде зависим от изгарянето на отпадъци за 30 години напред. 

Аз се подписвам за:

  • Отказване от проекта за инсталация за горене на RDF отпадък в София;
  • Инвестиране на средствата от проекта в ефективна и удобна система за разделно събиране на всички видове отпадъци;
  • Целенасочена държавна политика към кръгова икономика и нулеви отпадъци, и прозрачност в управлението на отпадъците.

Вярваме, че ще вземете правилни решения и настояваме за своевременна реакция.