На 5 юни в кино Одеон в София ще се състои информационен семинар на тема Нулеви отпадъци, организиран от екологично сдружение За Земята, Асоциацията на еколозите от общините в България и Европейската мрежа за нулеви отпадъци – Zero Waste Europe.

Основната задача на форума е да бъде представен подходът „Нулеви отпадъци“, прилаган в над 200 общини в Европейския съюз, и още много градове и региони по цял свят. Ще бъдат представени конкретни примери за практическото приложение на концепцията Нулеви отпадъци в управлението на битовите отпадъци от Словения, Италия, Франция, Испания, Румъния, България и др.

Семинарът ще даде възможност за установяване на полезни контакти и възможности за сътрудничество и обмен на опит с европейски общини и граждански организации от мрежата за Нулеви отпадъци, които постигат над 70% оползотворяване на твърдите битови отпадъци.

Участниците ще получат пакет от информационни материали, който включва:
– първото българско издание „По пътя към нулеви отпадъци: Успехи и поуки от цял свят“, в което са разгледани шест примера за приложението на подхода Нулеви отпадъци в различни страни по света;
– четири казуса, описващи опита от различни европейски общини, тръгнали по пътя към Нулеви отпадъци.

Специални гости и лектори на събитието ще бъдат Енцо Фавоино – председател на научния комитет на Европейската мрежа за Нулеви отпадъци и Жоан Марк Симон – изпълнителен директор на Европейската мрежа за Нулеви отпадъци.

Предварителна програма

Регистрация

Най-сърдечно ви каним да се включите в семинара като се регистрирате чрез онлайн формуляр до 25 май.

На ваше разположение сме за въпроси на електронен адрес seminar@zazemiata.org и на тел. 0887580788 и 0879899426.

Търсим доброволци

Ако искате да станете част от вълната за Нулеви отпадъци в България, можете да ни помогнете при подготовката и случването на семинара и съпътстващите го събития. Пишете на danita@zazemiata.org

by