Търсят се лектори за Конференция по Демокрация, 06.11.2021 г., Варна

15.10.2021/by maia

Форум на кметовете, ангажирани за справедлив енергиен преход в Стара Загора

14.10.2021/by maia

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ относно постепенно прекратяване на зависимостта от въглища до 2030 г.

13.10.2021/by maia

България се появи заедно с още 12 държави от ЕС на карта следяща изпълнението на климатичните цели до 2030 г.

12.10.2021/by peruna

Столична община претендира 108 000 лв. адвокатско възнаграждение по делото ни за въздуха

11.10.2021/by ipopov

Кръговата икономика идва: Време е за депозитна система за опаковките от напитки

06.10.2021/by maia

Призив към правителството за неотложни стъпки във въглищната индустрия през 2021 г.

23.09.2021/by maia

Саниране, но екологично: Изложба с изолации

22.09.2021/by maia

Становище по Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

14.09.2021/by maia

Европейският парламент е изложен на риск да изпусне климатичната криза, подготвяйки се да подкрепи нови проекти за изкопаем газ

14.09.2021/by maia

Mеждународният ден за чист въздух – 7 септември бе отбелязан в цялата страна

08.09.2021/by ipopov

“За Земята” отправя провокация към артисти с темата “чист въздух”

30.08.2021/by ipopov

Децентрализираното производство на енергия

19.08.2021/by maia

Анализ за възможностите за производство на зелен водород в България

18.08.2021/by maia

Пречките пред общините за преход към нисковъглеродна икономика

18.08.2021/by maia

Депутати изискват пълната документация по проекта за изгаряне на отпадъци в София

16.08.2021/by e.tasheva

Относно доклад на Междуправителствената група по изменението на климата (IPCC)

16.08.2021/by maia

Икономическа справедливост – поравно или по братски

11.08.2021/by maia

Граждани настояват за проверка на проекта на завод за изгаряне на отпадъци от комисията по ревизия в Парламента

10.08.2021/by violeta

Алтернативно икономическо развитие на въглищните региони в България

09.08.2021/by maia

ДЕКЛАРАЦИЯ по проект 9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

29.07.2021/by maia

„TPP Maritsa East 2 has concluded dubious limestone contracts for millions“ by Antonia Kotseva

22.07.2021/by maia

Мерките срещу смога на Столична община не са били ефективни, стана ясно от изслушване на експертите в съда

20.07.2021/by ipopov

Как трябва да се преразгледа европейското законодателство, така че пакетът да е и „Адаптиран към 1.5°C”?

19.07.2021/by maia

Оскъпяване на доставките на варовик за сероочистващите инсталации на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД чрез неизгодни договори

18.07.2021/by violeta

Открий играта „Климатични герои“! Малки действия за голямо въздействие!

18.07.2021/by violeta

Енергийната ефективност и енергийната бедност в пакета #АдаптиранеКъмЦел55

16.07.2021/by maia

Повече от 4 милиарда лева за скъпи, ненужни и вредни газови проекти

07.07.2021/by violeta

Отбелязахме с акция на морето първата стъпка за забрана на еднократната пластмаса на общоевропейско ниво

05.07.2021/by violeta

Конференция за устойчиво отопление и сградно обновяване за региона на Централна и Югоизточна Европа

03.07.2021/by maia

След уебинара за такса „Битови отпадъци“ на база количество в гр. Парма

02.07.2021/by e.tasheva

Как да горим за каузата без да прегаряме?

30.06.2021/by maia

Включи се в преброяване на трафика в София за по-чист въздух

28.06.2021/by ipopov