Депозитна система – опит от чужбина

Обхватът на депозитните системи постоянно нараства като на картата на Европа можете да видите всички държави са въвели или са в процес на въвеждане на депозитна система. Системата работи успешно в 10 европейски държави – Швеция (от 1984 г.), Исландия (от 1989 г.), Финландия (от 1996 г.), Норвегия (от 1999 г.), Дания (от 2002 г.), Германия (от 2004 г.), Естония и Нидерландия (от 2005 г.), Хърватия (от 2006 г.) и Литва (от 2016 г.). Други 10 страни и региони в Европа: Шотландия (Обединеното кралство), Беларус, Словакия, Латвия, Малта, Румъния, Англия, Португалия, Каталуния (Испания) и дори Турция.

Как работи депозитната система в различните страни?

Швеция

 • Население: 10 милиона
 • Гъстота на населението: 25 души / кв.км 
 • Площ: 410 хил. кв.км
 • Депозитна система: 

– задължителна за производителите / вносителите на опаковани напитки, включително и онлайн продажби

– доброволна за всички търговци, предлагащи напитки

 • Системен оператор: Returpack/Pantamera, организация с нестопанска цел, основана от производителите на напитки и търговците на дребно, която проверява опаковките за допустимост според критерии, съгласувани с рециклиращия бранш, е собственик на събраните материали и ги предлага само на рециклиращи предприятия, които ги подготвят отново за ползване като бутилки или кенове с предимство за ползване на рециклираните суровини от местните производители

– 1982 г. прието законодателство за метални кенове

– 1984 г. започва събиране на метални кенове

– 1994 г. започва събиране и на ПЕТ бутилки

 • видове опаковки: пластмасови бутилки, метални кенове, независимо от вида напитки (за млечни напитки задължението влиза в сила от 2029 г. ), с обем между 150 милилитра и 3 литра
 • депозит: 9-18 евроцента
 • ниво на връщане: 88% от пуснатите на пазара депозитни опаковки (поради 10% изтичане на опаковки, изнесени от частни лица към Норвегия)
 • 2,6 милиарда броя (близо 50 хиляди тона) върнати опаковки годишно и рециклирани
 • 3100 магазина с 4200 машини за обратно връщане и над 8700 други места за връщане (Хорека, летища, малки магазини, спортни обекти, събития и фестивали и общински зони за разделно събиране). 
 • 9000 обслужвани обекта от Хорека сектора (хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене), много от тези депозити се насочват към благотворителни каузи
 • 96% от опаковките се събират чрез машини за обратно връщане / 4% се събират ръчно в малки обекти

Още информация за шведската система:

Уебинар от 2023 г. (на английски език): https://youtu.be/hzQ6NJvKOmk 

Презентация (на английски език): https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2020/04/Swedish-deposit-system-and-intstruments-for-local-CE.pdf

Официален уебсайт на системния оператор: https://pantamera.nu/ 

Виртуално посещение и обиколка на системата: https://studiebesok.pantamera.nu/ 

На 3 юни 2021 г. се проведе уебинар на тема „Депозитните системи в Европа: Опитът на Финландия и Литва”. Събитието беше част от поредицата „Депозитните системи в Европа” на тема системите за възвръщаем депозит за опаковки за напитки, първото от които се състоя в края на февруари.

По време на второто издание на 3 юни разгледахме по-задълбочено две вече утвърдени депозитни системи – тези във Финландия и Литва. Наши гости бяха Томи Вихавайнен, директор на оператора Palpa, който управлява депозитната система във Финландия, и Саулиус Галадаускас, председател на управителния съвет на литовския администратор на депозитната система.

Финландия

 • Население: 5,5 милиона
 • Гъстота на населението: 18 души / кв.км 
 • Площ: 303 хил. кв.км
 • Депозитна система: 

– доброволнa за производителите – или регистриране на опаковките в системата, или заплащане на такса от 0,51 евроцента за опаковките извън системата.

– задължително за всички търговци, предлагащи напитки е да приемат обратно депозитните опаковки и да възстановяват депозита в количества, съразмерни с обичайния им оборот.

 • Системен оператор: Palpa, организация с нестопанска цел, основана от производителите на напитки и търговците на дребно, която възлага логистичните услуги на външни изпълнители, проверява опаковките за допустимост според критерии, съгласувани с рециклиращия бранш

– 1994 г. прието законодателство

– 1996 г. започва събиране на метални кенове

– 2008 г. започва събиране и на ПЕТ бутилки

– 2011 г. започва събиране и на стъклени бутилки

 • видове опаковки: стъклени, пластмасови бутилки, метални кенове, независимо от вида напитки, с обем между 100 милилитра и 3 литра
 • депозит: 10-40 евроцента
 • ниво на връщане: 96% от пуснатите на пазара депозитни опаковки
 • 2 милиарда броя / 88 хиляди тона върнати опаковки годишно и рециклирани
 • 400 опаковки на жител / годишно
 • 4600 места за ръчно връщане в магазини и 4000 машини за обратно връщане
 • 9000 обслужвани обекта от Хорека сектора (хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене)
 • 97% от опаковките се събират чрез машини за обратно връщане / 3% се събират ръчно в малки обекти

Още информация за финландската система:

Интервю от 2023 г.: https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/117093-ostavat-ni-4-finlandskata-depozitna-sistema-retsiklira-pochti-vsichko 

Уебинар от 2021 г.: https://youtu.be/6GNqJrkK-Ss 

Презентация (на английски език): https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2021/06/DRS-Finland.pdf 

Официален уебсайт на системния оператор: https://www.palpa.fi/ 

Литва

 • Население: 2,7 милиона
 • Гъстота на населението: 45 души / кв.км 
 • Площ: 63 хил. кв.км
 • Депозитна система: 

– задължителна за производителите 

– задължително за търговците е да приемат обратно депозитни опаковки и да възстановяват депозита в количества, съразмерни с обичайния им оборот, освободени са малките магазини под 300 кв.м и бензиностанциите, но като правило те участват доброволно.

 • Системен оператор: USAD, основан от производителите на напитки и търговците на дребно, 

– 2004 г. закон за задължителна депозитна система за стъклените бутилки за многократно пълнене

– 2006 г. системата за многократни стъклени бутилки започва да действа

– 2014 г. прието законодателство за еднократни метални, стъклени, пластмасови опаковки от напитки

– 2016 г. метални, стъклени, пластмасови опаковки от напитки

 • видове опаковки: стъклени, пластмасови бутилки, метални кенове от 100 милилитра до 3 литра
 • депозит: 10 евроцента
 • ниво на връщане: 90% от пуснатите на пазара депозитни опаковки
 • 660 милиона броя върнати опаковки годишно и рециклирани
 • 1700 места за ръчно връщане в магазини и 1000 места с машини за обратно връщане: супермаркети, павилиони и др. и близо 700 Хорека обекти.
 • 91% от опаковките се събират чрез машини за обратно връщане / 9% се събират ръчно в малки магазини

Още информация за литовската система:

Уебинар от 2021 г.: https://youtu.be/6GNqJrkK-Ss 

Презентация (на английски език): https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2021/06/DRS-Lithuania.pdf 

Официален уебсайт на системния оператор: https://grazintiverta.lt/