Как работи депозитната система?

През по-голямата част на 20ти век у нас е добре позната системата за депозит върху амбалажа на напитките. Тази неголяма сума, платена при покупката, се възстановява за всяка върната стъклена бутилка. С все по-широкото навлизане на еднократните пластмасови опаковки 1980те години насам все повече страни по света въвеждат депозитна система за бутилки и кенчета. 

За разлика от екотаксата, която плащаме при покупка на всяка опакована стока, депозитът е изцяло възвръщаем при връщане на празните съдове в приемателен пункт, обикновено всеки магазин. В големите супермакрети връщането става чрез специални автомати, а в по-малките магазини – на касата.