Какви са ползите от депозитна система?

  1. Депозитната система е ясна и лесна за използване.

За разлика от сложната организация на цветните улични контейнери за разделно събиране, за да разберем депозитната система са достатъчни десет секунди. 

Вече две десетилетия откакто в България има контейнери за разделно събиране, но бутилки и кенчета продължават да се откриват извън жълтите кофи. Депозитът е пряк финансов стимул за потребителите да допринасят за рециклирането по удобен начин.

  1. Повече рециклиране и кръгова икономика

В настоящата система за разделно събиране с обществени цветни контейнери се рециклират приблизително 10–15% от общото количество на отпадъците, равно на едва 32-42% от отпадъците, които биха могли да бъдат рециклирани.

Депозитната система осигурява до 95% висококачествено рециклиране в затворен цикъл на производство на нови бутилки и кенчета от събрания материал. Това от своя страна води до по-ефективна икономика и открива нови зелени работни места на местно ниво.

Ще бъде видимо и намаляването на бутилките и кутиите изхвърлени в природата.

  1. Депозитите са справедливи

Всеки потребител заплаща при покупка на опакован продукт, нeвъзвръщаема екотакса, която не гарантира нито че самите опаковки са рециклируеми, нито че непременно ще бъдат рециклирани. За разлика от екотаксата за опаковка, платеният депозит се връща в пълен размер при предаване на амбалажа в магазин или друго обществено достъпно място.

При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, отколкото при останалите опаковки.

Неефективното разделно събиране у нас представлява загуба за икономиката и растящи задължения за местните данъкоплатци. По-голямата част от потенциално рециклируемите материали остават в смесените отпадъци или в околната среда, а разходите за почистване, сортиране, транспортиране, преработване, изгаряне и депониране на тези потенциални вторични суровини се покриват чрез такса „Битови отпадъци“.

  1. Спестяване на обществени средства

Неефективното разделно събиране подход струва на местните данъкоплатци значителни суми. Депозитната система ще спре изхвърлянето на бутилки и кенчета, с което ще спести средства от местния бюджет за почистване и управление на отпадъци.

  1. Търговците също печелят

Магазините, предлагащи бутилирани напитки, могат да очакват повишена посещаемост и оборот от клиентите заради връщането на празния амбалаж. Освен това при депозитната система търговците получават заплащане за всяка обработена опаковка.