Какви са ползите за бизнеса?

 

Връщането на депозити би донесло редица ползи за бизнеса в България

Търговците на дребно в малките магазинчета, които продават напитки, които не се консумират на място, биха очаквали увеличаване на количеството върнати бутилки при тях ако има депозит върху повече бутилки, не само тези от бира. Те биха получили малка такса за обработка и, както и в други страни с връщане на депозита, ще имат свободата да изберат системата, която работи най-добре за тях: вземане на празни бутилки на гишето или поставяне на машина за депозиране (обратна вендинг машина).

И още...

Намаляване на отпадъците

Опаковките за напитки са около 50% от обема отпадъци, а възвръщаемостта на депозитите постига проценти на рециклиране от над 90% на много места, които имат въведена депозитна система. Ще бъде видимо и намаляването на бутилките и кутиите изхвърлени в природата.

Увеличава процента на рециклиране

В страни с въведена депозитна система като Германия 98,5% от пластмасовите бутилки се рециклират, а в Норвегия, Швеция и Финландия количеството е над 90%. Няма как и в България да не се отрази по сходен начин. При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, отколкото при останалите опаковки, общото ниво на нерегламентирано замърсяване намалява наполовина, а броят неправилно изхвърлени бутилки намалява с 90%. Така си осигуряваме и по-чиста околна среда без плуващи бутилки във водоеми или задръстващи дерета и крайпътни канавки.

И път към кръгова икономика

Бутилиращи компании и производителите могат да използват връщането на депозити, за да помогнат за създаването на силна кръгова икономика, която ще подпомогне бъдещото икономическо развитие на България. Връщането на депозит би гарантирало връщането на по-голяма част от използваните от тях опаковки и повторното използване или рециклиране на материалите, вместо да завърши като боклук, което ще навреди на имиджа им или ще задръсти не само сметището, но и околната среда. Въвеждането на депозитна система в други страни доведе до подобряване на качеството и достъпността на събраните рециклирани материали, така че местните бутилиращи бизнеси и производителите на опаковки могат да се възползват от това. 

Научи още какви са ползите: