Какви са ползите за гражданите?

Връщането на контейнер с депозит няма да ви струва нито стотинка!
За разлика от таксата за опаковка, която всеки потребител заплаща при покупка на продукт, плащането на депозит се възвръща изцяло при връщане на празнините бутилки и кутии в магазин или друго обществено достъпно място.

И ако купувате хранителни стоки онлайн, фургонът за доставка може да отнесе вашите бутилки точно както прави с торбичките.

И още...

Намаляване на отпадъците

Опаковките за напитки са около 50% от обема отпадъци, а възвръщаемостта на депозитите постига проценти на рециклиране от над 90% на много места, които имат въведена депозитна система. Ще бъде видимо и намаляването на бутилките и кутиите изхвърлени в природата.

Увеличава процента на рециклиране

В страни с въведена депозитна система като Германия 98,5% от пластмасовите бутилки се рециклират, а в Норвегия, Швеция и Финландия количеството е над 90%. Няма как и в България да не се отрази по сходен начин. При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, отколкото при останалите опаковки, общото ниво на нерегламентирано замърсяване намалява наполовина, а броят неправилно изхвърлени бутилки намалява с 90%. Така си осигуряваме и по-чиста околна среда без плуващи бутилки във водоеми или задръстващи дерета и крайпътни канавки.

Научи още какви са ползите: