Какви са ползите за общините?

В България все повече общини имат проблем с управлението на боклука и изтичащите срокове или намаляващ капацитет на местните сметища. Постоянно трябва да се мисли за дейности за намаляване на отпадъците и за подобряване на рециклирането. За съжаление на много места няма възможност за разделно събиране на боклука, а вече все повече бизнеси имат желание да се възползват от него. Все още обаче сме далеч от постигането на амбициозна програма за намаляване на отпадъците и работещо рециклиране в цялата страна и настоящият подход струва на местните данъкоплатци значителни суми за събирането на отпадъци, рециклирането и изпразването на уличните кошчета.

Все повече примери има за страни, в които местните власти подкрепят връщането на депозити като ефективен начин за намаляване на разходите и отпадъците. Връщането на депозити работи успоредно със съществуващото рециклиране. Система за връщане на депозит събира контейнерите отделно, което увеличава тяхното качество и следователно стойността. Събирането на боклука разделно е скъпо за местните власти, поради което въвеждането на депозитна система да спести на местните данъкоплатци много средства годишно. Намаленото количество отпадъци също би спестило пари в бюджетите на местните власти за почистване на улици.

Нещо повече, консумираме до 40% от напитките далеч от дома, така че събирането разделно вкъщи не е достатъчно. Не всеки има достъп и до контейнери за разделно събиране, особено в по-малките градове и селски райони. 

Допълнителна информация за общини