Какви са ползите от депозитната система?

Какви са ползите за гражданите?

Връщането на контейнер с депозит няма да ви струва нито стотинка!
За разлика от таксата за опаковка, която всеки потребител заплаща при покупка на продукт, плащането на депозит се възвръща изцяло при връщане на празнините бутилки и кутии в магазин или друго обществено достъпно място.

И още...

Намаляване на отпадъците

Опаковките за напитки са около 50% от обема отпадъци, а възвръщаемостта на депозитите постига проценти на рециклиране от над 90% на много места, които имат въведена депозитна система. Ще бъде видимо и намаляването на бутилките и кутиите изхвърлени в природата.

Увеличава процента на рециклиране

В страни с въведена депозитна система като Германия 98,5% от пластмасовите бутилки се рециклират, а в Норвегия, Швеция и Финландия количеството е над 90%. Няма как и в България да не се отрази по сходен начин. При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, отколкото при останалите опаковки, общото ниво на нерегламентирано замърсяване намалява наполовина, а броят неправилно изхвърлени бутилки намалява с 90%. Така си осигуряваме и по-чиста околна среда без плуващи бутилки във водоеми или задръстващи дерета и крайпътни канавки.

Какви са ползите за бизнеса?

 

Връщането на депозити би донесло редица ползи за бизнеса в България

Търговците на дребно в малките магазинчета, които продават напитки, които не се консумират на място, биха очаквали увеличаване на количеството върнати бутилки при тях ако има депозит върху повече бутилки, не само тези от бира. Те биха получили малка такса за обработка и, както и в други страни с връщане на депозита, ще имат свободата да изберат системата, която работи най-добре за тях: вземане на празни бутилки на гишето или поставяне на машина за депозиране (обратна вендинг машина).

И още...

Намаляване на отпадъците

Опаковките за напитки са около 50% от обема отпадъци, а възвръщаемостта на депозитите постига проценти на рециклиране от над 90% на много места, които имат въведена депозитна система. Ще бъде видимо и намаляването на бутилките и кутиите изхвърлени в природата.

Увеличава процента на рециклиране

В страни с въведена депозитна система като Германия 98,5% от пластмасовите бутилки се рециклират, а в Норвегия, Швеция и Финландия количеството е над 90%. Няма как и в България да не се отрази по сходен начин. При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, отколкото при останалите опаковки, общото ниво на нерегламентирано замърсяване намалява наполовина, а броят неправилно изхвърлени бутилки намалява с 90%. Така си осигуряваме и по-чиста околна среда без плуващи бутилки във водоеми или задръстващи дерета и крайпътни канавки.

И път към кръгова икономика

Бутилиращи компании и производителите могат да използват връщането на депозити, за да помогнат за създаването на силна кръгова икономика, която ще подпомогне бъдещото икономическо развитие на България. Връщането на депозит би гарантирало връщането на по-голяма част от използваните от тях опаковки и повторното използване или рециклиране на материалите, вместо да завърши като боклук, което ще навреди на имиджа им или ще задръсти не само сметището, но и околната среда. Въвеждането на депозитна система в други страни доведе до подобряване на качеството и достъпността на събраните рециклирани материали, така че местните бутилиращи бизнеси и производителите на опаковки могат да се възползват от това.

Какви са ползите за общините?

В България все повече общини имат проблем с управлението на боклука и изтичащите срокове или намаляващ капацитет на местните сметища. Постоянно трябва да се мисли за дейности за намаляване на отпадъците и за подобряване на рециклирането. За съжаление на много места няма възможност за разделно събиране на боклука, а вече все повече бизнеси имат желание да се възползват от него. Все още обаче сме далеч от постигането на амбициозна програма за намаляване на отпадъците и работещо рециклиране в цялата страна и настоящият подход струва на местните данъкоплатци значителни суми за събирането на отпадъци, рециклирането и изпразването на уличните кошчета.

Все повече примери има за страни, в които местните власти подкрепят връщането на депозити като ефективен начин за намаляване на разходите и отпадъците. Връщането на депозити работи успоредно със съществуващото рециклиране. Система за връщане на депозит събира контейнерите отделно, което увеличава тяхното качество и следователно стойността. Събирането на боклука разделно е скъпо за местните власти, поради което въвеждането на депозитна система да спести на местните данъкоплатци много средства годишно. Намаленото количество отпадъци също би спестило пари в бюджетите на местните власти за почистване на улици.

Нещо повече, консумираме до 40% от напитките далеч от дома, така че събирането разделно вкъщи не е достатъчно. Не всеки има достъп и до контейнери за разделно събиране, особено в по-малките градове и селски райони. 

Допълнителна информация за общини