Икономическа справедливост

Икономическа справедливост

България се превърна в страната с най-високо неравенство в ЕС: с коефициент на Джини 40 при около 30 средно за ЕС, по данни на Евростат. 

„За Земята“ работи за подобряване на екологичната и икономическата справедливост чрез прозрачност при разходването на публични средства, застъпничество за устойчиви и справедливи публични услуги и финансиране на обществено значими проекти, които опазват околната среда и съответстват на нуждите на обществото. 

Основните направления и кампании, по които работим са:

  • Наблюдаване на Европейските обществени фондове, в частност Оперативна програма “Транспортна свързаност” (2021-2027) и Плана за възстановяване и устойчивост
  • Данъчна справедливост – офшорни собственици, данъчно избягване и укриване на данъци
  • Иновативни източници на климатично финансиране
  • “Да спасим Кресненския пролом” – над 20-годишни усилия планираната автомагистрала “Струма” с европейски обществени средства да заобиколи региона на Кресненския пролом 
  • Справедливо обезщетение за общността в село Бели бряг, община Раднево, при планираното им изселване от “Мини Марица-изток”, финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
  • Алтернативи на Софийският завод за изгаряне на отпадъци, финансиран с европейски обществени средства и Европейската инвестиционна банка, като скъпо и ненужно съоръжение, в разрез с принципите на кръговата икономика

Поддържаме и отворената платформа www.ograbvane.com, която събира автори около идеята за етична икономика с цел да повиши съзнанието за несправедливостта и неекологичността в разпределението на ресурсите и паричните потоци и процесите на “заграбване на държавата”, модерното “робство” и съотвестващите им икономически алтернативи.