Икономическа справедливост

За период от 7 години България получава от бюджета на Европейския съюз почти 10 милиарда евро. Предполага се, че тези инвестиции трябва да намалят неравенството в развитието на районите. Въпреки това, много от парите се насочват предимно в големите градове или към мащабни проекти, като магистрали например, които увеличават емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вместо да се наблегне на железниците и обществения транспорт. Искаме всеки да може да получава финансиране на своя проект, а не това да е привилегия само за големи риби с армии от консултанти.