Започна ежегодното почистване на труднодостъпни защитени територии, организирано от екологично сдружение За Земята от 1999 година насам. Между 28 август и 03 септември под радарите на вископланинските чистачи ще са отпадъците в Национален парк Рила.

Доброволците ще работят в района на хижите Скакавица и Отовица, като
елиминират стари бунища и нови натрупвания на отпадък, нехайно захвърлен
сред природата. Ще бъдат почистени и туристическите маршрути стартиращи от
двете хижи и пътеката между тях. Очакваме поне 100 участника да се включат
в акцията.

Тази година инициативата бе подготвена съвместно с доброволци от Млади
приятели на Земята (линк към mladi.zazemiata.org), които са активни в
младежкото крило на организацията. От началото на 2014 За Земята работи
върху изграждането на младежка мрежа, като Чистене 2014 е първият съвместен
проект между младите активисти и За Земята.

Въпреки че дългогодишната кампания вече има видим резултати – значително
по-малко боклуци по планинските склонове на националните паркове в Бълграия
– от За Земята продължаваме инициативата си за чисти планини. Нашето
послание – Боклукът в раницата – достигна до мнозина, но човешкото
присъствие в планината все още оставя разочароващи следи от отпадъци.

През последните 16 години сме събрали и предали за рециклиране или в
регламентирани сметища 85 тона отпадъци. Нашата цел е кампанията ни да
подтикне гостите на националните паркове към отговорно отношение към
боклуците и природата като цяло. От За Земята призоваваме към минимизиране
на количествата нежелани опаковки и не-биоразградими отпадъчни продукти,
които туристите носят със себе си в планината. Това е вид превенция на
генерирането на отпадък на места, където той трудно се събира и извозва до
сметища или преработващи инсталации.

Планинксите чистачи ще откриете в действие на следните места и дати:

28 август – х. Скакавица (следобедно започване с разкопаващата дейност
по старото сметище там)

29 и 30 август – работа в околностите на х. Скакавица

31 август – преход до х. Отовица (около 7 часа)

01 и 02 септември – работа в околностите на х. Отовица

03 септември –  слизане в с. Самораново (Дупнишко)


За контакти:Филка Сеулова 0885 849 111

Кристиян Найденов 0879 918 884

Чистене 2014 е част от дейностите по проект “Млади приятели на Земята”,
финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Екологично сдружение За Земята и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

by