Pеволюция в отоплението с възобновяеми енергийни източници в сградите

Становище по насоките за изпълнение на новия етап от програмата за саниране за многофамилни жилищни сгради

Препоръки за осъществяване на планираните пунктове за „едно гише“ в Националния план за възстановяване и устойчивост

Как да направим пунктовете за „едно гише“ успешни и у нас?

29.09.2022/by Gergana

Position of EA “Za Zemiata” on the approved by the EC version of the “National Recovery and Resilience Plan”

Какво представляват пунктовете за “едно гише” при обновяването на сгради?

01.08.2022/by Gergana

Забраняваме печките в София… но само в кварталите, където такива няма

14.07.2022/by p.stoyanov

Материали от петото издание на конференция „Чиста енергия за хората“ – 2022

07.07.2022/by Gergana

Международната конференция „Чиста енергия за хората“ дава изпълними идеи за градове със здравословен въздух и комфортни домове

15.06.2022/by violeta