Международна годишна конференция Чиста енергия за хората

„Чиста енергия за хората“ e международна онлайн конференция, която се организира всяка година от екологично сдружение „За Земята“, в сътрудничество с други организации.