Международна годишна конференция Енергия за хората

„Чиста енергия за хората“ e международна онлайн конференция, която се организира всяка година от екологично сдружение „За Земята“, в сътрудничество с E3G – Third Generation Environmentalism и CEE Bankwatch Network.