Наближава финалният етап от тристранните преговори за Европейския Климатичен Закон, една от ключовите цели на който е да включи целта за климатична неутралност до 2050 г. в законодателството на ЕС. Той ще определи рамката за действията на ЕС по климата през следващите десетилетия, за справяне с климатичната криза. Съветът на ЕС и Парламентът трябва да достигнат до споразумение и по няколко спорни въпроси.
В момента Съветът на ЕС (националните министри на околната среда) блокира включването на по-решителни действия в областта на климата в Закона за климата. През март са две от последните срещи по триалога, на които може да се направи нужното засилване на Закона за климата.
За нас, Законът на ЕС за климата трябва да поправи три проблема, за да може неговият потенциал да бъде напълно използван за навременни действия по климата:
1 / Увеличаване целта на ЕС за климата до 2030 г. на 65%
2 / Създаване на независим експертен орган за преглед на политиките в областта на климата – т.н. Европейски съвет по изменението на климата (ЕСИК)
3 / Осигуряване на достъп до правосъдие на гражданите и гражданското общество
ЕСИК ще допринесе за създаване на научно обоснован механизъм за вземане на решения. Ще предоставя експертни политически съвети въз основа на най-добрата налична научна информация за климата – ще бъде допълващ орган към IPCC, като ще предоставя своите констатации в контекста на ЕС.
ЕС не успява да чуе призива на научната общност да увеличи целта си за 2030 г. до поне 65%, за да защити гражданите от негативните въздействия от изменението на климата.
Затова и съдилищата трябва да могат да държат държавите членки отговорни!
Необходим е такъв Закон на ЕС за климата, който да гарантира безопасно и устойчиво бъдеще за нас и бъдещите поколения.
#NoMoreEmptyPromises Без повече празни обещания за решаване на климатичната криза!

 

by