Генетично редактирани гъби

– Безопасността е само измислица …

Често използването на CRISPR/Cas неизбежно води до характерни модели на генетични промени. Специфична генетична информация често присъства няколко пъти в генома на растенията, както и на ядливите гъби. Генетичните ножици правят разрез във всички точки, където се намират съответните генни последователности. В резултат на това тези растения показват определен модел на генетична модификация, който обичайно би бил труден или невъзможен за постигане при конвенционално отглеждане, въпреки че не се добавят допълнителни гени. Получените нови комбинации от гени също така са свързани с нови биологични свойства и нови рискове.

С помощта на нови техники за генетично модифициране като CRISPR/Cas в САЩ са създадени ядливи гъби, чиято повърхност не потъмнява след като се нарежат; целта е била гъбите да имат по-дълъг срок на съхранение и годност. Това е постигнато чрез разрушаване на структурата на определен ген, присъстващ в гъбата в няколко копия. Използването на CRISPR означава, че гъбата е променена на няколко места едновременно. Такъв модел на генетична промяна не би се появил спонтанно.

Здравната инспекция за животни и растения (APHIS), която е компетентният орган в САЩ, дава одобрение за гъбите през м. април 2016 г. Инспекцията приема за достатъчно твърдението на разработчиците на гъбите, че не е вмъквана допълнителна ДНК. Не са изискани по-нататъшни изследвания, за да се установи дали са се променили други вещества в гъбите. Не са предоставени данни относно нежелани промени в генома. В резултат на това липсва научна публикация, която да разглежда как точно, умишлено или неволно, са променени свойствата на тези гъби.

Този пример показва, че при липсата на предписана от закона процедура за издаване на разрешение няма достатъчно данни, за да се оценят рисковете при консумирането на генетично модифицирани организми.

 Освен това е трудно постижимо да се разработят надеждни методи за разпознаване на такива храни. Ако обаче са налични съответните данни, методите за проверка обикновено не представляват проблем.

Година на издаване: 2020 г.

Допълнителна информация:

Източник: Waltz, E., (2016 г.) „Gene-edited CRISPR mushroom escapes US regulation“ (Nature)

Вижте още: Видеоклип за гъбата CRISPR (на немски език със субтитри на английски)

Източник на текстовете и визиите: TestBiotech 

Илюстрация: Timo Zett – timozett.de