Генетично редактирани корали

– Генетично редактирани за приспособяване към изменението на климата…

Може ли генното инженерство да помогне при изменението на климата и изчезването на видовете? Често срещано твърдение е, че коралите, съответно микроорганизмите, живеещи в симбиоза с тях, трябва да бъдат изменени посредством CRISPR/Cas9, за да се засили тяхната приспособимост към изменението на климата и повишаването на температурите. Коралите обаче са сложни организми, разчитащи на симбиоза с микроорганизми, които произвеждат вещества, необходими за тяхното оцеляване. Смята се, че тази симбиоза също така играе важна роля в избелването на коралите. Вече се предлагат първоначални идеи как да се използват новите техники за генно инженерство и генетичната ножица CRISPR/Cas, за да се защитят коралите от пораженията вследствие на прегряване.

Съществуват различни механизми, чрез които коралите могат да се приспособяват към климатичните промени по естествен път, но те далеч не са проучени изцяло. В същото време не е известно как взаимодействията между коралите и техните симбионти биха се променили вследствие на намесата на генното инженерство. Допълнително съществува и проблемът, че, веднъж след като вече бъдат освободени, генетично модифицираните организми не могат да бъдат премахнати от кораловите рифове. Намесата на генното инженерство в такива сложни системи може да доведе до значително дългосрочно изкривяване на взаимодействията между коралите и техните симбионти.

Този пример показва, че невнимателното използване на генното инженерство застрашава защитата на видовете. Съществува значителен риск екосистемите да бъдат дестабилизирани и загубата на видове да се ускори.

Година на издаване: 2020 г.

Допълнителна информация: Доклад на Testbiotech, „Genetically engineered organisms are a threat to nature conservation“

Източник на текстовете и визиите: TestBiotech 

Илюстрация: Timo Zett – timozett.de