Генетично редактиран рогат добитък без рога 

– Грешки вследствие използването на генетични ножици са открити едва години по-късно…

Използването на генетични ножици не е така просто, както често се твърди. Част от проблема е, че генетичните ножици трябва да бъдат поставени в клетката, преди да могат да бъдат активирани. Като първа стъпка ДНК-то за генетичните ножици обикновено се въвежда в клетките на растения и животни, нерядко чрез използване на допълнителни помощни средства като гени от бактерии. Този процес често води до непреднамерено вкарване на допълнителни гени в геномите на тези растения и животни. Има много възможни последствия – например в организмите могат да се образуват опасни и проблемни вещества. Също така, ако са причинени генетични дефекти, растенията и животните могат да станат по-податливи на заболявания.

Грешките, направени при използване на генетични ножици, лесно могат да бъдат пренебрегнати, ако не се съблюдава действителната сложност на процедурите. Такъв е случаят с говедата, които са били генетично модифицирани през 2015-2016 г., така че да нямат рога. Едва през 2019 г. учените установяват, че в генетичния материал на говедата е бил въведен също и генетичен материал от бактериите, използвани в процеса. Наред с други неща, те откриват в генома пълни ДНК фрагменти, способни да придават резистентност към антибиотици. Ако генетично модифицираният добитък се използва за разплод, както е по план, нежеланите гени могат да се разпространят бързо сред млечните стада.

Този пример показва, че ако се използват методи на генното инженерство върху селскостопански растения или животни, всички получени в резултат на това организми трябва да бъдат подробно изследвани. В противен случай неволните промени в генома лесно могат да останат незабелязани. Използването на генно инженерство не бива да води до разпространението на болести по животните, нито да застрашава източниците ни на храна.

Година на издаване: 2020 г.

Допълнителна информация: Norris и др., (2020 г.) „Template plasmid integration in germline genome-edited cattle“, Nature Biotechnology

Източник на текстовете и визиите: TestBiotech 

Илюстрация: Timo Zett – timozett.de