Становище на Приятели на Земята Европа от ноември 2013 г.

През ноември 2013 г. Приятели на Земята Европа излезнаха със становище за това как Европа може да намали своето потребление на ресурси.
Становището съдържа седем прости препоръки, които включват принципите на ефективно използване на ресурсите, намаляване на свръх потреблението, използване на нови инструменти за измерване на количеството природни суровини, които европейците използват, включително въглероден, воден, земен и материален отпечатък; нулеви отпадъци; производство на трайни и издържливи изделия и пренасочване на политиките от растеж на брутния вътрешен продукт към осигуряване на благосъстояние за всички граждани.

Тук можете да видите публикацията, преведена на български език: Седем начина Европа да използва по-малко ресурси.
Препратка към оригиналното становище на английски език: Seven ways Europe can use fewer resources.

За повече информация относно ефективното използване на природните ресурси вижте  тематичната страница на Приятели на Земята Европа (на английски език).

by