Бъди член на Екологично сдружение „За Земята“ 

Защо да си член?

 • Защото За Земята е членска организация и организацията се прави от хората, които са в нея;
 • Защото споделяш каузите и ценностите ни и искаш да бъдеш техен посланик;
 • Защото сме важни за теб и искаш да ни подкрепиш – както финансово, така и с малко от свободното си време;
 • Защото имаш добри идеи и искаш да ги осъществиш, а ние сме организация с хоризонтална структура, в която добрите идеи са възможни.

Какви видове членство има в За Земята?

 • Асоциирани членове;
 • Пълноправни членове.

Какво означава да си асоцииран член на За Земята?

 • Получаваш редовна информация за кампаниите на За Земята;
 • Получаваш отстъпки от продукти и платени събития на За Земята;
 • Може да инициираш събития/акции/кампании от името на За Земята след съгласуване с екипа и съобразени с принципите на организацията;
 • Участваш в Общото събрание на За Земята без право на глас.

Какво означава да си пълноправен член на За Земята?

 • Получаваш редовна информация за кампаниите на За Земята;
 • Получаваш отстъпки от продукти и платени събития на За Земята;
 • Може да инициираш събития/акции/кампании от името на За Земята след съгласуване с екипа и съобразени с принципите на организацията;
 • Участваш в Общото събрание на За Земята с право на глас;
 • Работиш поне 10 дни годишно за целите и по дейностите на организацията доброволно.

Какво се очаква от теб като член на За Земята:

 • Да приемеш целите и Устава на сдружението;
 • Да споделяш ценностите и принципите за по-чиста околна среда без експлоатация на природа и хора;
 • Да плащаш ежегодно членски внос. Пълноправните членове заплащат годишен членски внос в размер на 10% от минималната работна заплата, което в момента се равнява на 56 лв., а асоциираните членове физически лица – 36 лв;
 • Ако си пълноправен член, да работиш поне 10 дни годишно за целите и по дейностите на организацията доброволно.

Как можеш да станеш член:

 • Като попълниш молба за членство и се запознаеш с Устава на организацията (виж долу). 
 • Изпрати ни молбата на: info@zazemiata.org или на адрес: гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ №24, ет.1.