Първата по рода си онлайн изложба посветена на метана е факт! Заедно с колегата ни от Clean Air Task Force (Джеймс Турито) прерязахме виртуалната червена лента.

Изложбата показва сериозни течове на парниковият газ метан от седем регулационни и измервателни станции, разположени на главния газопровод от гр. Пловдив до Черно море. Всички те са експлоатирани от Булгартрансгаз. Снимките са заснети със специална инфрачервена камера. Посетителите могат да видят също карти на горещите точки и аномалии в атмосферните концентрации на метан, базирани на спътникови данни за територията на страната ни. Изложбата информира за особеностите на метана, както и за последиците от изтичането му – неговата вреда за климата и здравето. Засегнати са още политически процеси относно първият метанов закон на Европейско.

„МЕТАНЪТ – НЕВИДИМА ЗАПЛАХА ЗА НАШИЯ КЛИМАТ“ има за цел да направи невидимия газ метан видим и да повиши съзнанието за нуждата от бързи и ефективни действия за поправка на неизправна апаратура, за отстраняване на авариите и за намаляване и спиране на течовете. 

Към изложбата: през компютъра или през мобилния телефон

Изложбата може да посетите през компютъра или през мобилния си телефон следвайки линка. 

През компютъра – водено посещение (Guided tour) или самостоятелно разглеждане

Минете на пълен екран (Full screen). Препоръчваме ви да изберете водено посещение (guided tour) чрез бутоните в долната част на екрана. Използвайте бутона „Play“ за пълно автоматично разглеждане. Натиснете бутона „Pausе“ ако искате да прекарате повече време пред някой от експонатите. Възможно е полуавтоматично разглеждане чрез бутоните „Forward“  и „Rewind“. В този случай имате възможност сами да определите скоростта на разглеждане, както и да избирете различна стъпка от изложбата. Ако искате да разгледате изложбата самостоятелно изберете бутоните на стрелките или използвайте мишка или тъчпад, следвайки иконата със стъпки. При необходимост можете да затворите ръчно прозореца с информация на коя стъпка от изложбата се намирате. От бутона в горната лява част на екрана може да спрете звука.

През мобилния ви телефон

Препоръчваме ви да инсталирате приложението ArtSteps през линка на изложбата. Може да разглеждате чрез бутонa „Play“, при необходимост от повече време натиснете „Pause“. Може да разглеждате и чрез ръчно задаване на времетраенето чрез бутоните „Forward“ и „Rewind“. На всяка стъпка ръчно затворете прозореца в долната част на екрана, за да не се застъпват  изображенията от изложбата. 

Не ви препоръчваме разглеждане директно през браузера на телефон, защото в тази версия няма опция за „Guided tour“. Разглеждането е през „Full screen“ с ръчна навигация.

Актуално: научете повече за течовете в България

Някои от документираните течове са много значителни. Подробна информация за тях може да прочетете в актуалното изследване на CATF, в което е включена и България. 

На газовата ни подстраница можете да посетите не само изложбата а и да научите повече за газа и метана, да ползвате приложенито с актуални данни за горещи точки на изтичане на метан, да четете резултатите от актуални изследвания.

На кратко: що е то метан?

Метанът е парников газ с над 80 пъти по-голям потенциал за затопляне на планетата за период от 20 години в сравнение с въглеродния диоксид. Той е основната съставка в изкопаемия газ. Няма сценарий, при който глобалното затопляне може да бъде ограничено до 1,5°C без драстични намаления на емисиите на метан, които продължават да нарастват с всяка изминала година.

 

Вижте още по темата:

Изтичане на метан от газовата инфраструктура в България показва видео на „За Земята“

Метанът като парников газ, метан и изкопаем газ, замърсяване: част 1

Метанът като парников газ, метан и изкопаем газ, замърсяване: част 2

 

by