Проектът КлимАлт приключи, но неговите продукти за обучение и игра продължават да интригуват млади и стари (по-малко млади)!

Партньорите по КлимАлт са горди да представят финалния резултат и канят, Вас, учители, обучители, служители в неправителствения сектор, млади хора, младежи и всички загрижени граждани да се присъединят към играта „Климатични герои“ и да станат агенти на промяната!

Разгледай играта „Климатични герои“! Всяко тесте от карти предлага вдъхновение в борбата срещу негативните въздействия от климатичните промени с прости действия, които оказват голямо въздействие. Отгледай своя собствена храна, преоткрий природата или стани активист. Има по нещо за всеки, който иска да бъде положителен герой в каузата за климата. Изпълни всяко едно действие и предай предизвикателството нататък, като го споделиш с друг човек.

Вдъхновяващата промяна може да бъде забавна, а Climate Hero Game е чудесен начин да предоставите на общността за обучение / обучение на ClimAlt образователна игра, надграждаща върху резултатите от ClimAlt!

Подтикването към промяна може да бъде забавно и играта „Климатични герои“, като една своеобразна образователна игра допълнение към курса, е чудесен начин да предоставим на курсистите от КлимАлт и на всеки заинтересован гражданин начин да надградят своите познания.

  • Чрез заключителните събития и уебинарите, 545 участници от 26 държави от цял свят (от които 17 европейски държави) и над 30 лектори-експерти разказваха за хранителните ни системи, енергетика, консумация, климатична справедливост, образование и активно гражданско участие! 
  • 326 млади хора от 16 европейски държави се включиха в онлайн курса КлимАлт и повече от 215 участници (сред тях младежи, учители, младежки работници, хора от НПО сектора) получиха достъп до отворената онлайн платформа КлимАлт.
  • В България повече от 94 участници подобриха своите знания относно климатичните предизвикателства и осъзнатостта си за тях, както и за пътищата към устойчиво развитие.


Вие сте учител или обучител? Член на организация или grassroots / неформално гражданско движение или група? Загрижен гражданин? Имате възможност да се присъедините към отворената платформа КлимАлт. Независимо дали ще я използвате за ваша лична употреба, за обучение на други хора или просто за повишаване на осъзнатостта от проблемите, тук ще можете да намерите ресурси за обучение/преподаване на 4 езика (български, английски, италиански и хърватски), които покриват широк кръг от теми – от науката за климата до кръговата икономика. Ресурсите включват видео лекции, тестове, теми за есета, дигитални тематични ресурси и др.

Специално за учители:

Разработихме плакат, представящ нагледно различните мисии в играта „Климатични герои“, което вашето училище може да получите по пощата след заявка към нас на the.nikolay.p@gmail.com (Николай Петков, координатор КлимАлт).

Плакат-учебно помагало, което може да се постави в класната стая или в тематичните кабинети по биология, физика, география, химия.

Ако все още не сте, можете да се регистрирате в отворената платформа за е-обучение КлимАлт! 

Можете да изпробвате играта „Климатични герои“ с вашия клас, семейство и приятели!

Готови ли сте за първата си мисия?

Контакти:
Радостина Славкова

Координатор на проекта: r.slavkova@zazemiata.org

https://www.climaltproject.eu/bg

КлимАлт е проект, финансиран от програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз, който цели да повиши информираността на младите хора относно проблемите, свързани с измененията на климата и да ги окуражи да се включат в разрешаването им чрез предприемане на малки или големи по обхват действия. КлимАлт се промотира от: Play Agency – Дания, За Земята – България, Door – Хърватия, Navdanya International и A Sud ecologia e cooperazione – Италия.

by