Българското правителство нарушава грубо нормативната уредба, която ограничава замърсяването на въздуха със серен диоксид (SO2) и е време Европейската комисия да се намеси. Това поискаха в писмо до комисията трите природозащитни организации „Грийнпийс“ – България, Екологично сдружение „За Земята“ и ClientEarth. Освен че не спазват европейското законодателство за чист въздух, институциите в България отказват да вземат мерки срещу замърсяващите централи на въглища — основен източник на серен диоксид.

Практиката да се издават щедро разрешителни на въглищните централи като изключение от нормите за вредни вещества в атмосферата не е спирала. Припомняме, че през 2019 г. управляващите дадоха безсрочно разрешително на държавната „ТЕЦ Марица изток 2“ да не спазва ограниченията за емисии на SO2 и живак. В края на 2020 г. Изпълнителната агенция по околна среда обяви, че планира да позволи подобно облекчаване на правилата за още две въглищни централи в региона: „КонтурГлобал Марица изток 3“ и „ЕЙ И ЕС Гълъбово“. „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ изпратиха становища и за двата теца в рамките на обществените консултации. ТЕЦ „Брикел“ също е подала подобно заявление, но решение все още не е взето, а анализите на разходите и ползите не са публични. „След три осъдителни решения, екологичната агенция продължава да отказва достъп до докладите, въз основа на които се разрешава централите да работят без да спазват нормите за чист въздух. Тази разрешителни на практика се дават на тъмно.“ коментира адвокат Регина Стоилова.

Пример, че липсва приоритизиране на здравето на хората, е и отношението на институциите към ограниченията и за друг вид емисии от централите на въглища — въглеродния диоксид — който има своето отрицателно влияние върху климата. Битува мнението, че въглеродните квоти, които са условие централите да работят, всъщност излишно оскъпяват произведеното електричество. Отсъства разбирането, че квотите отразяват здравната и социална цена, която всички плащаме за отрицателните ефекти на тези производства върху човешкото здраве и околната среда.

През 2019 г. Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз за системното превишаване на допустимите прагове за SO2. България е единствената държава в ЕС, в която все още се нарушават ограниченията, създадени, за да запазят здравето на хората. През 2019 г. сателитни данни на НАСА, анализирани от „Грийнпийс“ – Индия, наредиха страната ни в топ 20 на най-големите замърсители със серен диоксид. България е единствената държава в ЕС, класирана толкова високо в непрестижната класация. Особено възмутителен е и фактът, че всички тези тецове на въглища са концентрирани в изключително замърсения район на Гълъбово.

„Вместо да се съсредоточи върху план, който да освободи страната от отровния серен диоксид и да заложи ясен план за преминаване на комплекса „Марица изток“ към чисто производство на енергия, българското правителство удвоява усилията си, за да запази живи старите замърсяващи централи на въглища. При това —  дори докато тече съдебна процедура срещу страната ни. Това пряко застрашава здравето на хората.“, казва Меглена Антонова, енергиен експерт и ръководител на кампаниите на „Грийнпийс“ – България.

Писмото до Европейската комисия на „Грийнпийс“ – България, Екологично сдружение „За Земята“ и ClientEarth разкрива тези поразителни противоречия. Изнесени са редица доказателства, че българските власти не предприемат достатъчни мерки за намаляване на тежкото замърсяване със SO2, като издават разрешителни, без да вземат предвид натрупването на замърсяване в района на Гълъбово заради наличието на големи източници.

Природозащитниците казват, че е време българското правителство да приеме, че преходът отвъд въглищата е неизбежен, ако искаме да сме конкурентноспособни в бъдещата икономика, основана на нови технологии и възобновяема енергия.

Замърсяването със SO2 допринася за сериозни респираторни заболявания и други здравословни проблеми. Особено уязвими са децата, възрастните хора и хората със съществуващи дихателни заболявания.

Единственият начин българското правителство да се справи с проблема си със серния диоксид е да премине към възобновяеми източници на енергия. Вместо това то позволява на три централи да отделят огромни количества SO2 за неопределено време. Нито една държава, с чиста съвест, не може да позволи нейните граждани да дишат такъв замърсен въздух.

Бележки:

1. Серният диоксид представлява заплаха за здравето в основното си състояние, но негативно въздействие върху здравето възниква и когато SO2 прави реакция с други замърсители на въздуха, образувайки фини прахови частици (ФПЧ2.5). Излагането на SO2 и ФПЧ2.5 е свързано с множество здравословни проблеми, включително дихателни, сърдечни и белодробни заболявания и дори деменция.

2. Анализът на данни от НАСА от „Грийнпийс“ – Индия и Центърът за изследване на енергията и чистия въздух нарежда България като водеща страна в ЕС по замърсяване със SO2 – номер 21 в света като цяло.

3. През 2017 г. Европейският съюз прие строги ограничения за емисиите на SO2 за електроцентрали, работещи с въглища, за да защити здравето на хората, но българското правителство се противопоставя на новите правила и продължава да позволява на въглищните електроцентрали да замърсяват повече, отколкото е разрешено от законодателството на Европейския съюз.

4. Една от най-големите електроцентрали, работещи с въглища на Балканския полуостров – държавната „ТЕЦ Марица изток 2“ – получи разрешение през 2019 г. да изхвърли почти двойно допустимите количества на ЕС за SO2, определени от директивите за индустриалните емисии. През 2020 г., други две централи – „КонтурГлобал Марица изток 3“ и „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ получиха проекторешения също да заобиколят европейските правила. ТЕЦ „Брикел“ е поискала подобни изключения.

5. „Грийнпийс“ – България, „За Земята“ и ClientEarth отдавна се борят за по-добро качество на въздуха и преминаване отвъд въглищата в България. Те подкрепят и предприемат редица правни действия във връзка с разрешителното на „ТЕЦ Марица изток 2“ за замърсяване, незаконна държавна помощизгаряне на отпадъци във въглищни централи и достъп до правосъдие за граждани и НПО, за да подобрят плановете за качество на въздуха. Те също така помагат да се защитят хората, които са на път да загубят домовете си поради разширяване на въглищни мини.

by