Доклад за геологията и налични въглищни запаси в находище Мини Марица Изток