,

Плакати за вредните ефекти от изгарянето на дърва за отопление и възможните действия за предотвратяването им