Справедлив енергиен преход – Възможности и рискове за България

Брошура Справедлив енергиен преход – Възможности и рискове за България