Стартираме нова информационна кампания за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление