Писмо на Бернската конвенция за Кресненския пролом

Letter_Bern Convention_Bulgaria_Kresna_May_2020