галерия от инфоматериали за правилно разделяне на отпадъците.

Подробно ръководство за правилно разделане и предаване на отпадъците от бита.

 

by