Петиция срещу новите ГМО

Oставете храните с нови ГМО стриктно регулирани и етикетирани!

Големите химически корпорации и компании за семена искат да вкарат нови генетично модифицирани организми (ГМО) на пазара, пробутвайки генетично модифицирана храна в нашите полета и чинии, без ние да знаем за това.

Тези компании от години лобират пред Европейската комисия за изключване на новите ГМО от европейския регламент за ГМО, като правят необосновани твърдения относно предполагаемите ползи за устойчивост, намаляване на употребата на пестициди и климата. Но тъй като те притежават и патенти за семената, създадени с тези техники, тяхната истинска мотивация остава да увеличат печалбите си. Такова монополизиране на семената от индустрията би застрашило сериозно автономията на фермерите и селскостопанското биоразнообразие като цяло.

Сега Европейската комисия планира да изключи нови ГМО, които наричат нови геномни техники (NGT), от процесите на одобрение съгласно съществуващото законодателство на Европейския съюз (ЕС) за ГМО. По настоящите правила старите и новите ГМО подлежат на одобрение от ЕС, което гарантира оценка на риска за човешкото здраве и околната среда, прозрачност за производителите и фермерите и ясно етикетиране за потребителите. Изключването на нови ГМО би попречило на фермерите, производителите на храни, търговците на дребно и гражданите да изберат продукти без ГМО. Имаме право да решаваме какво да ядем и да отглеждаме на нашите ниви!

● Новите ГМО са ГМО и трябва да бъдат регулирани като такива, в съответствие с принципа на предпазливостта. Всички ГМО трябва да преминат строга оценка на безопасността и да бъдат етикетирани като генетично модифицирани, за да се гарантира прозрачност по цялата верига на доставки за гражданите и фермерите.

● Необходимо е да се проведат повече изследвания относно рисковете за околната среда, биоразнообразието и здравето от новите ГМО, за тяхното социално-икономическо въздействие върху земеделските производители и хранителната система, както и за разработването на методи за детекция.

● Правителствата и лицата, вземащи решения в ЕС, трябва да насърчават и подкрепят доказани решения за устойчиво (включително на промените на климата) селско стопанство, като агроекологичните практики и биологичното земеделие. Да защитават свободата на селекционерите да работят, без да бъдат ограничавани от широкия обхват на патентите за семена, произведени с нови ГМО.

Призоваваме нашето правителство, Министъра на околната среда и водите, Министъра на земеделието и лицата, взимащи решенията в ЕС, да заемaт твърда позиция срещу всякакви опити за изключване на нови ГМО от съществуващото законодателство на ЕС за ГМО и да отстояват задължителни проверки за безопасност, прозрачност и етикетиране за всички ГМО, за да гарантират безопасността на нашите храни, както и да защитят природата, околната среда и свободата ни на избор.