ТЕЦ „Брикел“ е изгорила близо 400 000 тона незаконно гориво — биомаса, в рамките на 2020 г. и е извършвала това нарушение регулярно. Освен това съоръженията на централата са „силно амортизирани“, честите аварии налагат разпалване с мазут всяка седмица, а самите котли имат пробиви, което е причина за изпускане на вредни вещества през покрива, прозорците, газоходите и други „отвори“. Тези фрапантни нарушения констатира Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора през последните седмици. Те само потвърждават очевидните причини за честите обгазявания на град Гълъбово, за които местните жители непрекъснато сигнализират.„В същото време, видно от начина на експлоатация, не се очертава тенденция дружеството да предприеме мерки и да извърши инвестиции за привеждането на инсталацията в съответствие и изпълнение на всички условия от Комплексното разрешително”, посочват още от инспекцията в писмо до „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ в отговор на сигнал за продължаващите нарушения.Само от началото на 2021 г. РИОСВ – Стара Загора е установила пет нарушения на разрешителното за работа на ТЕЦ „Брикел“. Активните проверки от страна на контролния орган идват в резултат на поредица от снимки от жители на град Гълъбово, публикувани и споделени от хиляди потребители във Фейсбук през последните месеци, запечатали различни моменти, в които от ТЕЦ „Брикел“ излизат облаци черен дим. Към момента, в който информацията за доказани нарушения става публична, притеснени местни жители продължават да споделят снимки от последните няколко дни, от които ясно личи, че проблемите не са решени.

„На практика контролните органи признават, че ТЕЦ „Брикел“ е в непрекъснато нарушение на правилата за опазване на околната среда, но санкциите, които са им налагани до момента, нямат ефекта да ги накарат да спазват законодателството. Същевременно въглищната централа по всякакъв начин се опитва да продължава да работи, но не като търси начини да се модернизира, а като изгаря по-евтини за дружеството горива и после се опитва да узаконява тези действия“, коментира Меглена Антонова, ръководител на кампаниите в „Грийнпийс“ – България.

Плачевното техническо състояние на ТЕЦ „Брикел“, свързвана с консултанта Христо Ковачки, е видимо с просто око и е очевидна причина за замърсяването на град Гълъбово Този факт е болезнено ясен на жителите на региона, а и е отдавна известен на и на българските,  и на европейските институции. Неколкократно „Грийнпийс“ – България и Екологично сдружение „За Земята“ са подавали сигнали към РИОСВ — основно право на всеки гражданин, което лесно може да се упражни с обаждане на Зеления телефон или писмено. Активността на гражданите показва, че действията на отговорните институции са наложителни, а бездействието им няма да остане незабелязано. Санкциите, наложени на ТЕЦ „Брикел“, са доказателство за това. Ето защо призоваваме всеки, който забележи подобни нарушения, да сигнализира навременно отговорната институция.

Огромният проблем обаче остава — не се вижда ясна перспектива за изграждане на чисти и надеждни източници на централно отопление. Опитът да се заменят големи мощности на въглищата с отпадъци, нефтошисти (вид нискокачествени въглища, още по-ниско калорични от лигнитните) или големи количества биомаса е огромна стъпка в грешната посока, още повече от оператор, който непрекъснато демонстрира арогантно неуважение към закона. Употребата на близо 400 000 тона незаконно гориво е едната част от проблема. Ако това количество биомаса от слама, както уточняват от РИОСВ, е доставено с камиони, то за целта са направени повече от 17 000 курса, при среден товарен капацитет от 23 тона на камион. За илюстрация, според най-скорошните налични данни на отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието, през 2018 г. в България са произведени общо 83 хил. тона слама от житни култури. [2] Тези данни повдигат само още въпроси: повишил ли се е добивът на слама четири пъти за последните три години; от какви други източници си набавя биомаса ТЕЦ „Брикел“; какъв вид биомаса се изгаря, освен слама от житни култури? Между другото, операторът не предлага отговори на тези въпроси и в заявлението, с което официално иска да узакони горенето на биомаса в инсталацията си.

Проблемът е много остър в по-малки населени места като Гълъбово, но и в по-големи — като Перник, където хората живеят, изправени пред невъзможния избор между евтино парно и въглища. Предишни и настоящи управляващи в България все още вървят срещу течението на световните технологични тенденции и имат нужда спешно да се пренасочат към подпомагане на иновативни решения и изграждане на възобновяеми енергийни източници без изгаряне. Възможностите, които Планът за възстановяване предлага на европейските държави, например, на този етап остават неизползвани от страната ни — в плана за възстановяване и устойчивост на България няма и дума за обновяване на централното отопление. Ще продължаваме да настояваме пред институциите, вместо да продължават да издават разрешителни, следва да изискват от доставчиците на топлинна енергия да се модернизират и да спазват най-високите изисквания за опазване на живота и здравето на хората.

Какви са алтернативите?

Българските общини се нуждаят от спешна подкрепа в намирането на алтернативи и модернизация на системите за отопление и топла вода на територията си, така че да не бъдат зависими от изгарянето на изкопаеми горива, отпадъци или дървесина в отоплителни централи или в домовете.

Енергийният сектор в момента преживява забележителна революция, но няма как да очакваме да измислим едно решение, което да разреши дълбоките проблеми на предишната система. Вместо това е необходимо да вземем в ръцете си широк спектър от решения, които ще помогнат не само на Гълъбово, но и на други градове в България. Оптимизиране на ефективността както на производството, така и на консумацията на топлинна енергия, разнообразяване на производителите — освен топлофикация, други по-малки участници също могат да се включат в тази енергийна система и това включва самите потребители. Внедряване на електричеството в отоплението, но с много по-висок процент на ефективност, също е важен елемент от решението, тъй като чистите технологии за производство на електричество без горене вече са налични и достъпни, а те се допълват от възможностите за съхранение на топлинната енергия за по-дълги периоди от време.


Бележки
[1] Отговорът на РИОСВ и извадка от акт на РИОСВ – Стара Загора за количеството изгорена биомаса по месеци можете да намерите тук.
[2] Статистика и анализи на МЗХГ: https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/ Резултати на Агростатистика от 2018 г.: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/12/04/agrostatistical_results2018.pdf

by