Колегите ни от Приятели на Земята Австрия/Global 2000 подадоха жалба до ЕС срещу своето правителство по повод на незадоволителния и противоречащ на закона План за енергийна ефективност и обновяване на сградите им. Дългосрочната стратегия на страната за обновяване на сградния фонд е неподходяща, влошава енергийната бедност и усилията за намаляване на въглеродните емисии, посочват природозащитниците.

Минималните стандарти за сгради на Съюза трябва да са валидни и в Австрия, така че енергийно-ефективното обновяване на сградите, съобразено с климатичните изисквания, да може да допринесе за създаването на хиляди работни места.

Глобъл 2000 заедно с Йокобюро са подали жалба до ЕК, която може да изправи Австрия пред Европейския съд. Вместо да отключи потенциала на енергийно обновяване на сградите в Австрия, съществуващата дългосрочна стратегия за обновяване представена на ЕС всъщност нарушава европейския закон, казват групите.

Марта Майерс, бореща се за енергийна ефективност и срещу енергийна бедност в Приятели на Земята Европа споделя:

„Слабата стратегия за обновяване на сградите в Австрия демонстрира безотговорно бездействие спрямо климатичната криза и облекчаването на енергийната бедност – освен това е в нарушение на европейските закони, така че Приятели на Земята Австрия/Глобъл 2000 са в правото си да държат своето правителство отговорно. Това е ясно напомняне към всички страни-членки, че дългосрочните стратегии за обновяване не бива да бъдат пренебрегвани, трябва да съотвестват на изискванията на ЕС,  и да поведат промяната, за да се помогне на 34 млн. европейци, които живеят в енергийна бедност.”

Минималните стандарти на ЕС за опазване на климата трябва да важат и в Австрия.

Оплакването подадено до ЕС от Глобъл 2000 и Йокобюро е една първа стъпка към съдебни процедури за извършени нарушения, и целта й е да осигури спазването на минималните стандарти на ЕС за опазването на климата. Много повече „зелен газ“ присъства в стратегията за обновяване, отколкото всъщност е наличен. Смята се, че около 3 пъти повече „зелен газ“ би могъл да е наличен за строителния сектор, спрямо това, което реално е включено в интегрирания Национален енергиен и климатичен план на Австрия. С поправянето само на тази грешка дългосрочната стратегия за обновяване може да постигне намаляване на емисиите на парникови газове със 77 процента. Това очевидно не е много според европейската минимална граница и Австрия остава доста под възможностите си засега.

Нещо повече, стратегията е несъвместима с действащия Национален енергиен и климатичен план на Австрия, който има за цел пълното премахване на изкопаемите горива и постигане на нетни нулеви емисии до 2050г. Проучванията показват, че Австрия би могла да постигне пълна декарбонизация в строителния сектор дотогава. Това показва, че действащата дългосрочна стратегия за обновяване не само нарушава европейския закон, но и не успява да освободи потенциала на страната.

В допълнение, разработването на стратегията се е осъществило без обществено участие, макар и това да е изрично изискване в Европейската директива за енергийни характеристики на сградите.

by