Тази година Национален парк „Пирин“ получава почистване за 50ия си юбилей

За четиринадесета поредна година сдружение „За Земята“ провежда ежегодното почистване на защитени територии. Събитието ще се случи между датите 27-ми юли и 3-ти август на територията на Национален парк „Пирин“.

След две поредни години на Рила, тази година маршрутът на планинските чистачи обхваща районите на хижа Яворов, заслон Кончето, връх Вихрен, хижа Вихрен и хижа Синаница. Участниците ще се установят на лагер около всяка една от базите, от където ще извършват лъчови почистващи преходи по основните туристически маршрути. Участие са заявили над 150 души от цяла България, като за втора поредна година почистването се провежда изцяло с помощта на дарения от широк кръг граждани, приятели, местни организации и бизнеси, които подкрепят дейностите на „За Земята“.

От 1999 г. кампанията на „За Земята“ за почистване на защитени територии обхвана всички национални паркове в България, като събраните и извозени извън териториите им отпадъци надхвърлят 60 тона. Кампанията е уникална с това, че доброволците активно участват в процеса на разпределение на задачите и взимане на решения.

Почистват се предимно труднодостъпни и алпийски терени от хора с природозащитно съзнание.

Почистването има и образователен ефект, който изгражда култура на уважение към планината и природата и на критично мислене към стила на живот и консумация. То е и място, където участниците намират общност от хора със сходни идеали, където се раждат идеи за бъдещи инициативи и се утвърждава практиката на доброволния труд.

Най-добрият начин да се намалят отпадъците в планините е не само свалянето им на ‘определените за това места’, но и намаляването на генерирането им.

Не на последно място, почистването е акт на солидарност с Национален парк „Пирин”, породен от желанието ни той да остане див и вдъхновяващо величествен.

Почистването не би било възможно без огромната подкрепа на Дирекцията на Национален парк „Пирин“, за което им благодарим сърдечно. Честит юбилей с пожелание за още много съвместни инициативи.

 

by