В два последователни дни (15-ти и 16-ти ноември) в х-л „Рила” в София беше проведено обучение на тема „Помагала за учители и ученици по въпросите за климата”. Участие взеха представители на общо 12 училища от 7 общини в Югозападна България и от град София. Включиха се близо 70 участници – 29 учители и 40 ученици. Обучението протече в два независими модула – един за преподавателите и един за уениците, с чиято помощ да се тестват работните варианти на помагалата преди да бъдат окончателно завършени.

Преподавателите бяха запознати с основните теми в помагалото за учители, включващи набор от уроци, практически упражнения, игри и експерименти, подходящи както за редовните часове, така и за извънкласни занимания. Значително време беше отделено за работа по екипи, които оценяваха представените им дейности и даваха препоръки за оптимизация и по-адекватно включване на съдържанието в учебната програма.

Учениците също имаха възможност да тестват теми от помагалото, свързани с употребата на вода, третиране на отпадъци, замърсяване на въздуха, домашно земеделие и др., като и тук основен формат беше работата в екип.

В края на събитието на участниците беше представен планираният за следващата година регионален конкурс в две категории – една за ученици и една за хора, завършили средното си образование, които ще могат да разгърнат творческите си способности както индивидуално, така и отборно по теми, свързани с климатичните изменения и личния принос на всеки по пътя към адаптация и минимизиране на техните въздействия.

Обучението е финален етап от процеса на изготвяне на двете помагала, като извлечените от него изводи и препоръките на участниците са последен тест, след който ще се пристъпи към окончателно оформяне на помагалата.

Събитието е част от проект „Климатът зависи от нас“, изпълняван от екологично сдружение „За Земята“ и фондация „ЕкоОбщност“, с цел засилване на гражданското съзнание и участие по отношение на проблемите, свързани с климатичните промени, в училища и местни общности в седем общини в Западна България (Брезник, Годеч, Кресна, Симитли, Сливница, Струмяни и Трън).

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Дейността е част от проект „В крак с климата“, който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

by