За свързани, удобни и безопасни велоалеи в София

Градът ни се задъхва от автомобили. Те доминират трафика, затрудняват нормалната работа на наземния градски транспорт, заемат голяма част от ограничените обществени площи за нужната за придвижването им инфраструктура и за места за паркиране. Политици, граждани, учени, експерти, както и богатият международен опит посочват, че масовият велосипеден транспорт е работеща алтернатива за намаляване на замърсяващия по редица начини автомобилен трафик и за създаване на по-добра среда за живеене в градовете.

ЗА депозитна система в България

„Възвръщаем депозит“ е допълнителна сума, която потребителите заплащат при покупката на даден продукт, и която могат да получат обратно, когато върнат опаковката или продукта в приемен пункт – обикновено във всеки магазин.

В основата на системата стои икономическият стимул за потребителите да връщат празните опаковки, за да се гарантира, че те ще бъдат използвани отново или рециклирани. Над 50 страни по цял свят вече са въвели подобни системи, които показват отлични резултати с над 80% върнати опаковки.

Писмо срещу инсталацията за изгаряне на отпадъци в София

Планираният завод за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-София ще влоши качеството на въздуха, ще компрометира и без това слабо ефективната система за разделно събиране на отпадъците, ще мотивира горенето на вносен боклук и ще бъде препятствие пред града да бъде зелена европейска столица. Инсинераторът обрича града ни да бъде зависим от изгарянето на отпадъци за 30 години напред.

Подпишете петицията София без инсталация за изгаряне на отпадъци

ДО Зам. министър-председател Томислав ДОНЧЕВ, Комисар Елиза ФЕРЕЙРА, Комисар по Дирекция “Сближаване и реформи”, Европейска комисия Вернер ХОЙЕР, Президент на Европейската инвестиционна банка.

Копие до: Йорданка ФАНДЪКОВА, кмет на Столична община, Монсерат ДОЛОРС, Председател на Комисията по петиции, Европейски парламент.

Ние, гражданите на Република България, настояваме за незабавно спиране на проекта за изграждане на инсталация за горене на отпадъци и инвестиране на средствата в пълна промяна на системата за управление на отпадъците. Настоящата кризисна ситуация показва още по-ясно нуждата от промяна в управлението на обществени средства и в нуждата да се инвестира в хората за създаване на устойчиви и иновативни решения, в това число, управлението на отпадъци.

Петиция срещу новите ГМО

Големите химически корпорации и компании за семена искат да вкарат нови генетично модифицирани организми (ГМО) на пазара, пробутвайки генетично модифицирана храна в нашите полета и чинии, без ние да знаем за това.

Тези компании от години лобират пред Европейската комисия за изключване на новите ГМО от европейския регламент за ГМО, като правят необосновани твърдения относно предполагаемите ползи за устойчивост, намаляване на употребата на пестициди и климата. Но тъй като те притежават и патенти за семената, създадени с тези техники, тяхната истинска мотивация остава да увеличат печалбите си. Такова монополизиране на семената от индустрията би застрашило сериозно автономията на фермерите и селскостопанското биоразнообразие като цяло.

Подпишете петицията да спасим Кресненското дефиле

до министър-председателя на България Бойко Борисов и Комисар Кармену Вела

Обръщаме се към вас с призив за спазване на европейското законодателство за опазване на околната среда и за спасяването от унищожаване на уникалния Кресненски пролом в България.
В частност, искаме Европейската комисия да прекрати отпускането на всякакви средства за построяването на ключовата автомагистрала “Струма”, която е предвидена да премине през Кресненското дефиле – ценна Натура 2000 зона, защитена както от европейските, така и от български закони. Искаме от Комисията да се увери, че целият международен трафик, с изключение на локалния, е изнесен извън дефилето, и че магистралата ще бъде построена извън него.

за бюлетина ни и ще те информираме за следващите ни активни кампании.