НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ

“Нулеви отпадъци” означава преди всичко културна промяна. Тя трябва да се простира отвъд настоящата цел на Европейския съюз за „рециклиращо общество“ и да включва намаляване на потреблението на материали и енергия. Суровините могат да бъдат възстановени, а не изгаряни или заравяни в сметища. Вярваме, че отговорността на всеки един от нас, както и на промишлеността, са ключът към свят с по-малко отпадъци.

ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ

Това е една от най-важните области за икономическото развитие на страната ни. Екологично сдружение “За Земята” работи усилено за популяризиране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници като устойчива алтернатива на конвенционалните начини за производство на енергия. За целта са необходими сериозни промени и ясна политическа визия по пътя към съвременната и модерна нисковъглеродна енергетика.  Борбата с промените в климата е борба за по-добър и качествен живот.

ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

За период от 7 години България получава от бюджета на Европейския съюз почти 10 милиарда евро. Предполага се, че тези инвестиции трябва да намалят неравенството в развитието на районите. Въпреки това, много от парите се насочват предимно в големите градове или към мащабни проекти, като магистрали например, които увеличават емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вместо да се наблегне на железниците и обществения транспорт. Искаме всеки да може да получава финансиране на своя проект, а не това да е привилегия само за големи риби с армии от консултанти.

ХРАНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ

“За Земята” се бори с нашествието на ГМО продуктите. Навлизането им в земеделието застрашава генетичната стабилност на екосистемите и води до засилено замърсяване на водите и почвите със селскостопански химикали. Според нашата визия екологичното земеделие и справедливата местна търговия могат да бъдат реална алтернатива на съвременния консуматорски начин на живот. Идеята ни за хранителна независимост включва дългосрочната визия към 2020 г. 1 милион души да участват в хранителни кооперативи, обединяващи производители и потребители на храна.

ВЪЗДУХ

Замърсяването на въздуха е сред най-сериозните екологични проблеми в България. Страната ни не спазва нормите за фини прахови частици на Европейския съюз и е осъдена за това. Според Световната здравна организация над 97% от българите са изложени на вредни за здравето нива на този замърсител.  “За Земята” работи за информирането на гражданите за проблема, изграждането на мрежа от активни граждани и организации, намиране и прилагане на решения и застъпничество пред държавните и общински органи. Нашият фокус са основните източници на замърсяването и  прилагането на подходящи мерки за тях: битово отопление с твърди горива, транспорт и индустрия, както и социалният аспект на проблема.