Въздух

Замърсяването на въздуха е сред най-сериозните екологични проблеми в България. Страната ни не спазва нормите за фини прахови частици на Европейския съюз и е осъдена за това. Според Световната здравна организация над 97% от българите са изложени на вредни за здравето нива на този замърсител.  “За Земята” работи за информирането на гражданите за проблема, изграждането на мрежа от активни граждани и организации, намиране и прилагане на решения и застъпничество пред държавните и общински органи. Нашият фокус са основните източници на замърсяването и  прилагането на подходящи мерки за тях: битово отопление с твърди горива, транспорт и индустрия, както и социалният аспект на проблема.