Храна и земеделие

“За Земята” се бори с нашествието на ГМО продуктите. Навлизането им в земеделието застрашава генетичната стабилност на екосистемите и води до засилено замърсяване на водите и почвите със селскостопански химикали. Според нашата визия екологичното земеделие и справедливата местна търговия могат да бъдат реална алтернатива на съвременния консуматорски начин на живот. Идеята ни за хранителна независимост включва дългосрочната визия към 2020 г. 1 милион души да участват в хранителни кооперативи, обединяващи производители и потребители на храна.

Кампании