Енергия и климат

Това е една от най-важните области за икономическото развитие на страната ни. Екологично сдружение “За Земята” работи усилено за популяризиране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници като устойчива алтернатива на конвенционалните начини за производство на енергия. За целта са необходими сериозни промени и ясна политическа визия по пътя към съвременната и модерна нисковъглеродна енергетика. Борбата с промените в климата е борба за по-добър и качествен живот.