Енергия и климат

Това е една от най-важните области за икономическото развитие на страната ни. Екологично сдружение “За Земята” работи усилено за популяризиране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници като устойчива алтернатива на конвенционалните начини за производство на енергия. За целта са необходими сериозни промени и ясна политическа визия по пътя към съвременната и модерна нисковъглеродна енергетика. Борбата с промените в климата е борба за по-добър и качествен живот.

Последни ресурси

Докладът на CAN Europe “Парижкото споразумение се отплаща: Ускоряването на зеления преход води до социално- икономически съпътстващи ползи”

Open letter regarding: Unlawful decision of the government of the republic of Bulgaria for the construction of a new nuclear power plant. Violation of obligations under european directives and conventions. Request for a position statement and reaction.

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТНОСНО: НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ, НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЕВРОДИРЕКТИВИ И КОНВЕНЦИИ, ИСКАНЕ ЗА СТАНОВИЩЕ И РЕАКЦИЯ

Доклад “Парижкото споразумение се отплаща: Ускоряването на зеления преход води до социално-икономически съпътстващи ползи”. Изводи на национално ниво: България

Доклад “Парижкото споразумение се отплаща: Ускоряването на зеления преход води до социално-икономически съпътстващи ползи”

ПИСМО ОТНОСНО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ