TogetherFor1.5 или „Заедно За 1,5” е паневропейски проект по програма LIFE, който цели да приведе действията на ЕС в областта на климата в съответствие с целта от затопляне не повече от 1,5°, поставена от Парижкото споразумение, като се основава на възможностите за преразглеждане на климатични и енергийни политики на национално и европейско ниво.

Ние сме

14 климатични и екологични НПО-та, базирани в тринадесет европейски държави, които работят заедно, за да може Европа да даде своя принос за сигурен и безопасен климат за настоящето и бъдещите поколения. Ние сме решени да подтикваме своите правителства да ускорят действията си в областта на климата в нашите държави и да ги държим отговорни за действията им. 

Ние искаме

Вярваме, че справянето с опасната климатична криза е отговорност на всеки и че правителствата преди всичко трябва да са лидери в драстичното ускоряване на действията в областта на климата в Европа в следващите години.

Тази година държавите в Европейския съюз ще представят своите актуализирани конкретни климатични и енергийни пътни карти до 2030 г., които би трябвало дълбоко да променят системата. Тези национални планове се наричат Интегрирани планове в областта на климата и енергетиката (ИНПЕК) и обхващат периода от 2021 г. до 2030 г. Това ни дава седем години да насочим Европа в правилната посока към постигането на климатична неутралност.     

Не е тайна как ще стигнем дотам. Всички карти са на масата и ние просто трябва да ги изиграем бързо в следващите седем години. Тази комбинация е джакпотът: реално намаляване на емисиите, край на пристрастяването към изкопаемите горива, ускоряване на революцията в областта на възобновяемите енергийни източници, спиране на разхищението на енергия, опазване на природата, гарантиране, че всички ще се възползваме от възможностите на този преход и натискане на бутона за ускоряването му.

Като развита икономика и голям исторически замърсител, ЕС трябва и може да постигне намаляване на емисиите с поне 65% до 2030 г. и нетни нулеви емисии до 2040 г.   

Ние правим

Предстоящото преразглеждане на Интегрираните планове в областта на климата и енергетиката (ИНПЕК), което ще се случи между 2023 г. и 2024 г., е основна възможност за държавите-членки на ЕС да направят това, което е правилно – да доведат ИНПЕК много по-близо до техния истински трансформационен потенциал. Ние ще наблюдаваме, оценяваме, защитаваме и настояваме за правилните мерки. 

Проектът LIFE „Заедно За 1,5” цели да приведе действията на ЕС в областта на климата в съответствие с целта от 1,5 С, поставена от Парижкото споразумение, като се гради върху три възможности в областта на климатичните и енергийни политики: финализирането и прилагането на законодателния пакет “Подготвени за цел 55” и RePowerEU; преразглеждането на Интегрираните планове в областта на климата и енергетиката (ИНПЕК); и преразглеждането на националните Дългосрочни стратегии за декарбонизация до 2050 г. (LTS). 

Тези политически процеси на ниво ЕС и на национално ниво са големи възможности за социална и икономическа трансформация, които биха могли значително да ускорят прехода на ЕС към климатична неутралност, също благодарение на ресурсите, налични чрез инструментите за финансиране от ЕС. 

Времетраене на проекта: септември 2022 г. – септември 2025 г.

Обхванати държави и участващи НПО-та: 

Белгия: Съюз за по-добра околна среда (BBL), България: За Земята, Чехия: Център за транспорт и енергия (CDE), Хърватия: DOOR, Дания: Група Дания 92, Естония: Естонски фонд за природата, Франция: RAC Франция, Германия: Germanwatch, Унгария: MTVSz, Полша: Институт за устойчиво развитие, Португалия: ZERO, Словения: FOCUS, Испания: SEO/Birdlife. Всички проектни партньори са членове на паневропейската мрежа от НПО-та “Мрежа за действия в областта на климата Европа”(CAN Europe), чийто секретариат координира процеса.

https://1point5.caneurope.org/

Отказ от отговорност: Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейския съюз, нито предоставящия финансирането орган могат да бъдат държани отговорни за тях.