Евгения Ташева

Евгения Ташева

Евгения е завършила магистратура по Науки и политики за околната среда в Вахенингенския университет, Нидерландия. Като част от екипа "Нулеви отпадъци” тя сред авторите на редица анализи на състава на битовите отпадъци у нас.

Вдъхновяват я растящият брой хора, които неуморно осъществяват решения за по-малко отпадъци у нас и по света: от кметове и заместник-кметове до учители, родители, деца и дейни личности.

Стремежът й е всички — бизнес, граждани, политици, да знаят откъде идват и къде отиват отпадъците им и какво е нужно да направим, за да живеем (почти) без боклук.

Данита Заричинова

Данита Заричинова

Данита е бакалавър по Икономика и магистър по Екология, от 2014 г. е част от екип "Нулеви отпадъци”. Мотивира я фактът, че за всеки проблем, свързан с отпадъците, има решения, които зависят от хората, а не от скъпи технологии.

За Данита е изключително важно преодоляването на кризата, причинена от пластмасата за еднократна употреба. В по-голям мащаб тя иска да работи за информирано и образовано общество с активен и осъзнат избор, без свръхпотребление, с работещи институции и отговорен местен бизнес.

Планината е вдъхновение за нея и любимата й инициатива са високопланинските почиствания.

Тодор Тодоров

Тодор Тодоров

Като част от екип “Енергия и климат” работи в областта на енергийната трансформация. Провокират го проблемите в енергетиката и увереността, че вместо да бъдат обслужвани безкрайните корупционни практики, трябва да се защити общественият интерес.

Убеден е, че енергийната трансформация е възможна и иска да върне вярата на хората, че понякога добрите побеждават. Затова Тодор работи за осветляването на лобитата в енергетиката и начетаването на необходимите и полезни за хората промени. Секторът се реформира бавно и трудно, затова и е поле за сблъсък между политически и икономически интереси.

Почива си с музика и има неизчерпаема енергия за ново изкуство и култура.

Ивайло Попов

Ивайло Попов

През 2002 г. Ивайло започва като доброволец в За Земята, а в момента работи в екипите "Въздух" и "Храна и земеделие", също така е член на Управителния съвет на организацията.

Дълго време Ивайло работи по темите за ГМО, свръхконцентрация на земеделието, хранителни кооперативи, хранителна независимост. От 2018 г. е активен основно по темата за качеството на въздуха.

Вдъхновява го желанието на хората да се борят за каузите си. Вярва, че хората сме част от природата, затова за него е важно да се борим чист въздух и храна, опазване на дивата природа, да бъдем свободни, но и съзнателни за отговорностите, които имаме.

Най-добре се чувства в планината, сред горите и по малкото останали спокойни и красиви места по морето.

Десислава Стоянова

Десислава Стоянова

Любител на планините, Десислава стартира природозащитната си дейност с участие в екипа на първото високопланинско почистване в НП "Пирин" през 1999 г. и така се запознава и започва работа в "За Земята".

След като завършва магистратура по Екологични науки и политики, Десислава работи в Брюксел като координатор на коалицията от европейски неправителствени организации Counter Balance: challenging public investment banks, работещи за прозрачност и екологична справедливост при финансирането на Европейската инвестиционна банка в страните извън Европа.

След международния си опит, през 2013 г. отново става част от "За Земята" в екипи "Икономическа справедливост“ и "Нулеви отпадъци“. Вдъхновява се от желанието за промяна към екологична справедливост на местно ниво.

Ивайло Хлебаров

Ивайло Хлебаров

Непримирим към несправедливостите и устремен в борбата срещу тях. В света му винаги има място за музика, книги и пътувания. Инженер. Завършил е и Опазване на околната среда и устойчивото развитие. Със “За Земята” е от 2003 година. Основните теми, с които се занимава, са: въздух, отпадъци, прозрачност и отчетност на институциите.
Той е убеден, че мудността на обществото и отговорните институции да се справят със замърсяването граничи с безобразие. Десетки хиляди в България стават жертва на мръсния въздух всяка година, сърдечните и белодробните заболявания са сред най-разпространените у нас. В същото време решенията, макар и трудни, са налични. Липсата на политическа воля да се прилагат мотивира Иво да се занимава с тази проблематика.
Отпадъците са лакмус за развитието на цивилизацията ни и ако успеем да ги намалим, това ще бъде фундаментална стъпка. Забавно е да видиш какви безсмислени неща се произвеждат и след това изхвърлят от хората, казва той. Интересува се от управление, демокрация и гражданско участие. Погледът му е насочен и към икономиката и това каква трябва да бъде тя, имайки предвид, че живеем на една планета и че непрекъснатият икономически растеж е несъвместим с физическите ѝ ограничения.

Радостина Славкова

Радостина Славкова

Започва като доброволец в “За Земята”, в момента е координатор в екип “Енергия и климат” и на младежката група "Млади За Земята”. Завършва еко-икономика и Науки и политики за опазване на околната среда.

Вдъхновява се от силата на хората, обединени около кауза — пример за това е запълването на озоновата дупка, а последно време и противодействието на изменението на климата.

Мечтае за свят, в който хората да са част от децентрализирана и демократизирана енергийна система, базирана на възобновяеми източници на енергия. В нея работните места са зелени — без отпадъци, с мисъл за здравето на хората и околната среда.

Светослав Стойков

Светослав Стойков

Като част от екип “Енергия и Климат” работи за подобряване на темповете, качеството и достъпа до програми за сградно обновяване, включващо енергийна ефективност, нисковъглеродно отопление и устойчиви материали. Други теми са енергийната бедност, топлофикациите и нуждата за цялостен системен подход спрямо сградния сектор.

Вярва в потенциала ни да се борим като общество за подобряване на средата в която живеем чрез участието им в местни и национални инициативи. Вдъхновява се от енергията на хората, с които го среща работата му.

Иска да живеем в свободно и демократично общество, в което всички заедно определяме политиките и приоритетите на страната си.

Елеонора Йосифова

Елеонора Йосифова

Още като студентка започва работа в областта на опазването на околната среда и в НПО сектора. От начало е в “Българска асоциация за алтернативен туризъм” и постепенно като планинар и природолюбител се насочва към екологични сдружения, част от Коалиция "За да остане природа в България”. В “За Земята” работи в екип “Нулеви отпадъци”.

Вдъхновява се от активните хора с кауза, с които работи. Умее да вижда предимството на различни гледни точки и да намери начин те да работят заедно в екип, въпреки различията.

Вярва, че живот с нулеви отпадъци е постижим и работи за това повече хора да го пожелаят.

Румяна Боянова

Румяна Боянова

Иконимист и еколог, работи в екип “Въздух”. Личните й и професионални интереси са в сферата на опазването на чистотата на въздуха, климатичните промени, превенцията на замърсяването на водите и опазването на биоразнообрзието.

Вдъхновява се от природата, от истинската храна и от хората, които вярват в успеха на своите каузи и не се отказват от търсенето на решения.

Вярва, че чистотата на околната среда и разнообразието на живота на планетата са най-големите ценности, които човечеството притежава. Хората сме едно неразделно цяло с природата и грижейки се за доброто й се грижим за качеството на собствения си живот - това е и нейната лична и професионална мисия.

Ива Димитрова

Ива Димитрова

Завършва икономика и специализира в устойчиво развитие и екологичното и социално влияние на бизнеса. В “За Земята“ работи в екип “Икономическа справедливост“ с фокус устойчиви публични услуги, справедлива данъчна система и развитие на гражданската информираност по темата.

Стреми се да покаже, че публичните средства и тяхното разпределяне влияят върху всеки един гражданин и са определящи за качеството и стандартът ни на живот като нация.

Зарежда се като обикаля горски пътечки и предизвиква физическата си издръжливост. Супер силата й е, че е добър слушател.

Офелия Георгиева

Офелия Георгиева

Офелия е човекът със сметките в “За Земята”. От 2011 година работи като счетоводител в сдружението, но екологичните теми я вълнуват много преди това. Успява да съчетава професионалните си компетенции на финансист с любовта си към природата и опазването на околната среда.

Офелия е майка на три деца. Освен със семейството си, прекарва много време и в градината, където отглежда цветя, а отскоро — и плодове и зеленчуци. Винаги намира време и за изкуство, рисува, плете и шие.

Лора Фучеджиева

Лора Фучеджиева

Лора е работещ студент, доброволец, активист, инструктор по първа помощ и заместник-председател в най-голямата младежка НПО в България. Казва, че все още е в търсене на призванието си и работи “За Земята” в екип “Въздух".

Вдъхновява се от хората, от стремежа им да постигат целите си и техните истории. Вярва в ума и смисъла.

Бори се за това да живеем на едно малко по-добро, по-чисто и по-справедливо място от това, в което сме били вчера.

Симеон Горов

Симеон Горов

Учи дипломация и международни отношения, телекомуникация и езици. Знае руски, английски и полски. Работи в екип “Енергия и климат” и казва, че една от най-важните каузи е спасяване на планетата Земя.

Вдъхновяват го разумните, комплексни и социални решения на предизвикателствата на модерния свят.

Вярва, че ако човешкият вид се обедини и в един глас поиска и заработи за едно по-чисто, балансирано, справедливо и светло бъдеще, Земята ще бъде място, където живеят в хармония и без лишения човеци, флора и фауна. При това — независимо от интересите на държащите ресурсите на планетата.

Виолета Керемидчиева

Виолета Керемидчиева

Природозащитната кауза я среща със “За Земята” като тийнейджърка. Казва, че това е изключителен шанс, който предопределя бъдещето й завинаги. След години има възможността да се върне към организацията с натрупани знания и опит в областта на рекламата и комуникациите.

Вдъхновява се от хората, които не се страхуват да си променят мнението и вярва, че чувството за хумор е по-убедително от назидателния тон.

Убедена е, че ако някой не е готов за посланията на опазването на околната среда, просто трябва да почакаме. Промяната се случва, но има нужда от време и натрупване.

Тодор Славов

Тодор Славов

Изследовател, активист и инициатор на експерименти с потенциал за промяна.

Тодор е отдаден на темите: дългосрочна енергийна и климатична визия, хранителна независимост чрез природно земеделие, социална психология на преходите, финансов мениджмънт.

Тодор вярва в практикуването на критично мислене и себепромяна, вместо сляп оптимизъм, Счита че, техно-цивилизацията може скоро да измести природата.

Според него живот в хармония с природата е най-добрата инвестиция за бъдещето. Това е и една от причините да се занимава с екостроителство и експериментални слънчеви инсталации.