Тази страница е посветена на Get Active – Bound Around и включва игри и наръчник за учители и обучители, създадени по проекта. Той е разработен в рамките на програма „Еразъм+“ в отговор на нарастващата дигитализация в училищата и учебния процес, особено засилени в периода на пандемията от COVID-19. Get Active – Bound Around изследва как дигитализацията може да е приложима в различни методи за обучение. 

Трите игри, създадени в рамките на проекта, използват възможностите на платформата Actionbound  и въвеждат темита за хранителната независимост, климатичната справедливост и нулевите отпадъци чрез познавателни игри, разработени за мобилен телефон.

Към трите игри сме разработили наръчник със семинари,  посветени на хранителната независимост, климатичната справедливост и нулевите отпадъци. Акцентът е върху обучението чрез игри и вървят ръка за ръка с безплатното приложение Actionbound, което трябва да се изтегли и инсталира на мобилните устройства, които ще се използват за целите на обучението. 

Съдържанието е създадено от петте екологични организации GLOBAL 2000 (Австрия), NOAH (Дания), Friends of the Earth Malta (Малта) , ЕС “За Земята” (България) и Jordens Vänner (Швеция).

Как да започнете играта?

  1. Изтеглете приложението Actionbound на мобилен телефон или таблет;
  2. Разгледайте книжката с предложения за планове на занимания, посветени на Хранителната независимост, Климатичната справедливост и Нулевите отпадъци;
  3. Изберете играта, която желаете да играете и сканирайте QR кода на играта.
  4. Започнете играта!

Кои са темите?

Хранителна независимост

Играй като сканираш QR кода:

Линк към играта

Играта “Да спасим домата” акцентира върху хранителната независимост като важен отговор на социалната и екологична криза по света. Изразява се в правото на хората сами да решават как се произвежда, разпределя и консумира храната. Селскостопанската система и системата на доставка на храната трябва да бъдат реформирани, така че да отговарят на потребностите на хората и да осигуряват достъп до чиста, местна и сезонна храна. В темата се представя и въпросът за запазване на разнообразието и местните сортове, а накрая ще знаете как да отгледате собствени домати.

Системата за достъп до храна трябва да подкрепя дребното, устойчиво селско стопанство, като по този начин намалява бедността и глада. Нуждаем се от земеделие, което е разнообразно, адаптирано към местните условия и ориентирано към нуждите на хората. 

Материали:

Как-да-си-отгледаме домати

Кои животни са опрашители?

Повече информация по темата Хранителна независимост: https://www.zazemiata.org/food-agriculture/ 

Климатична справедливост  

Играй като сканираш QR кода:

Линк към играта Климатична справедливост

Изменението на климата е заплаха за всички нас и последиците от него са реалност по целия свят, включително и тук, у дома и играта „Климатична справедливост“ говори именно за това, че трябва да действаме сега. Съществува риск цялата климатична система да се срине. Последствията са разрушаване на цели екосистеми, екстремни метеорологични явления, масово изчезване на видове, суши, наводнения и стотици милиони хора, които ще напуснат домовете си. 

В този контекст е важно да се спомене и климатичната справедливост, тъй като тя трябва да гарантира, че неравномерното разпределение на последиците от глобалното затопляне ще бъде балансирано, като се вземе предвид принципът „замърсителят плаща“, тъй като страните от глобалния Юг допринасят най-малко за изменението на климата, но често страдат най-много от последиците му.

Повече информация по тази тема: https://www.zazemiata.org/energy-climate/ 

Нулеви отпадъци

Играй като сканираш QR кода:

Линк към играта Баницата е възможна

Играта “Баницата е възможна” е посветена на намаляването на отпадъците и включва редица близки теми като скъсяване на веригата на доставки, подкрепа за местни производители, оползотворяване и преизползване на наличните ресурси, избягване на пластмасови продукти за еднократна употреба . Освен основни концепции, са представени и приложими стратегии за справяне с предизвикателствата на отпадъците, които генерираме, както и възможности учениците да изследват и да проявят собствената си креативност. 

Действието се развива в района на Женски пазар и разширява реалността с факти от миналото и настоящото развитие на мястото. Заедно с конкретната задача – да съберат съставките за баница, без да генерират отпадъци, учениците научават как изхвърлянето на храна пилее ресурси и е свързано с промяната на климата, защо е важно да пазаруват със собствени съдове и да избират продукти с минимално количество опаковки, когато това е възможно.

Mоля, отделете минута, за да попълните
кратко онлайн проучване и да ни помогнете да подобрим тези игри.

Тази публикация е издадена с подкрепата на Европейската комисия и не включва одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.