Добрата практика представлява реализирана идея или концепция, която работи ефективно, постига целта си и може да бъде проповторена. Това могат да бъдат проекти, кампании образователни инициативи и други.

Като част от дейностите на образователния проект „Променяме се с климата“ беше направен преглед на различни добри практики в сферата на образованието за климатичните промени и справянето с последствията от тях, както и за устойчивото бъдеще на нашата планета.

Избраните добри практики са публикувани в раздел „Библиотека”, секция „Допълнителни материали” на образователния портал Климадапт на проекта „Променяме се с климата“. Можете да ги откриете и в раздел „Ресурси” на сайта на проекта.

От добрите практики ще можете да разберете за минали и настоящи дейности в сферата на промените в климата, климатичното образование за ученици и младежи, устойчивото развитие, възобновяемата енергия, опазването на околната среда и действия за адаптация.

Представени са общо 21 добри практики – 9 от България, 7 от богатия опит на екологично сдружение „За Земята“, 2 от норвежкия партньор по проекта – организацията „Приятели на Земята“ (Norges Naturvernforbundet) и 3 международни практики.

Според нас е важно да стъпим на опита и да се учим от предишни успешно (а понякога и не толкова успешно) осъществени инициативи, за да можем по-лесно и по-бързо да осъществим желана дейност и кампания в сферата на климатичните промени.

Също така бихме искали да насочим млади хора, граждани и специалисти към осъществяващи се в момента дейности, които могат да станат източник на идеи и вдъхновение за предприемане на лични или общностни инициативи.

Надяваме се, че чрез изготвените материали ще подпомогнем за разширяването на обхвата на образованието в областта на климатичните промени и устойчивото развитие у нас.

by