Говорим си за климатичните промени и справянето с екологични казуси заедно с ученици от Пазарджик и Белово

7 октомври 2022г. 

Тази седмица екипът ни се срещна с ученици от СУ „Ал. Иванов Чапай“ в гр. Белово и Математическа Гимназия „Константин Величков“ в гр. Пазарджик.

Чрез дискусии, ролеви игри и климатична викторина младежите се запознаха с много екологични проблеми и предложиха техните решения. За нас беше изключително вдъхновяващо да видим как те виждат адаптацията към климатичните промени и справянето с екологични казуси на местно ниво. 

Срещата ни в Белово започна с представяне на работата на Екологично сдружение За Земята, презентирана от експерти в темите Климат и енергия и Нулеви отпадъци – какви са предизвикателствата, проблемите и решенията. Тъй като основната цел на проекта е да чуем гласа на младежите продължихме с дискусия какви са последствията от климатичните промени в България и от какво са предизвикани. След това дойде най-интересната част – ролева игра, която сме нарекли “Климатични герои” – учениците избраха реален екологичен казус от района – построяване на ВЕЦ и заеха отборни роли на: местни граждани за и против; община; инвеститор, медии. Всяка група представи своята позиция и имаше кратък дебат. По този начин учениците видяха, че всеки човек, когато е активен, може да променя средата, в която живее. 

По време на срещата ни с учениците от Пазарджик направихме дискусия как всеки може чрез ежедневни стъпки да намалява отпадъците си и така преминахме към най-забавната част – ревизия на отпадъците, по време на която учениците разделиха собствения си отпадък на хартия, пластмаса, метал, храна, продукти, които не могат да се рециклират. Като резултат се видя кои са най-често срещаните отпадъци и дискутирахме с какво можем да ги заместим. 

И в двете училища проведохме викторина – въпроси относно възобновяеми източници на енергия, енергийна ефективност, климатични промени, пластмасово замърсяване, нулеви отпадъци. Всички ученици участваха и спечелиха награди – бутилки и стоманени чаши, които да използват многократно в ежедневието си

Дейността се изпълнява от Екологично сдружение „За Земята“ по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез възлагане от РИОСВ Пазарджик.